ابزار تبدیل خودکار نمره آیلتس جنرال و نمره TEF فرانسه به معیار CLB کانادایی

فهرست مطالب

تبدیل آیلتس و TEF به CLB


با استفاده از ابزار زیر می توانید نمره آیلتس خود را به CLB تبدیل کنید.

زبان انگلیسی (آیلتس جنرال) :

 

نمره ی ریدینگ :

نمره ی رایتینگ :

نمره ی لیسنینگ :

نمره ی اسپیکینگ :

محاسبه CLB

زبان فرانسه (TEF) :

نمره ي ريدينگ :

نمره ي رايتينگ :

نمره ي ليسنينگ :

نمره ي اسپيکينگ :

محاسبه CLB
error: Content is protected !!