برنامه نیروی متخصص با پیشنهاد شغلی کارفرما New Brunswick

فهرست مطالب

برنامه نیروی متخصص با پیشنهاد شغلی کارفرما استان New Brunswick


 

الزامات واجد شرایط بودن:

 • متقاضی باید بین 22 تا 55 ساله باشد، سن متقاضی مطابق با تاریخی که درخواست خود را برای اقامت دائم در دفتر NBPNP ثبت شده و به متقاضی یک شماره پرونده NBPNP اختصاص داده شده درنظر گرفته می شود.
 • متقاضی باید توانایی زبان انگلیسی و یا زبان فرانسه برای انجام وظایف شغلی خود را داشته باشد. متقاضی باید حداقل توانایی زبان اساسی خود را ارائه دهد. برای دستیابی به ارزیابی دقیق از توانایی زبان متقاضی، از وی خواسته می شود نمره آزمون زبان انگلیسی (IELTS) یا Test d’Evaluation de Français) TEF) را ارائه دهد. متقاضی می تواند نتایج آزمون زبان را برای مدت دو سال از زمان آزمون استفاده کند.

 

از تاریخ 1 ژوئن 2012، متقاضیان برنامه نامزدی استان (PNP) در ناک های (NOC) سطوح C و D ، باید قبل از کسب گواهی نامینیشن استان ، در آزمون زبان شرکت کرده و حداقل معیار استاندارد زبان کانادایی (CLB 4) را در هر چهار مهارت به دست آورند.

متقاضیان باید نتایج معتبر را از یک آزمون زبان توسط یک سازمان آزمون تعیین شده ارائه دهند. آزمون های قابل قبول عبارتند از:

 IELTS جنرال

CELPIP جنرال

TEF (برای آزمون مهارت در فرانسه)

 • متقاضی باید دارای تحصیلات، مدارک تحصیلی و یا گواهی های لازم برای انجام وظایف شغلی خود باشد. مدارکی ارائه دهد که متقاضی دارای حداقل یک دیپلم دبیرستان برای تحصیلات تکمیلی پس از مدرسه ابتدایی و قبل از کالج، دانشگاه و دیگر دوره های رسمی است.
 • متقاضی در نیوبرانزویک زندگی و کار خواهد کرد.
 • پیشنهاد شغلی مربوط به متقاضی واقعی است. در زمانی که درخواست متقاضی در دفتر NBPNP دریافت می شود، شرکت در حال فعالیت در نیوبرانزویک دارای حداقل یک سال فعالیت باشد. 
 • متقاضی یک کارمند دائمی تمام وقت یک شرکت در نیوبرانزویک هست. از متقاضی انتظار می رود که به طور مرتب تعداد ساعت های ثابت که توسط کارفرما برای کارمندان در گروه کاری متقاضی در نظر گرفته شده، کار کند. کار متقاضی یک تاریخ پایان از پیش تعیین شده ندارد.
 • شغل متقاضی در یکی از رده های مهارت های ملی رده بندی شغلی (NOC) زیر است:
 • سطوح مهارت O، A، B
 • مهارت سطح C، مهارت نوع 1، 3، 7، 8، 9
 • مهارت سطح D، مهارت نوع 1، 3، 7، 8، 9

برای اطلاعات بیشتر در این رابطه به لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://noc.esdc.gc.ca/English/home.aspx

 • شغل متقاضی باید در ناحیه مورد نیاز مشاغل باشد. کارفرمای متقاضی باید نشان دهد که نمیتواند یک شهروند کانادا یا ساکن دائمی کانادا را برای انجام وظایف آن شغل پیدا کند.
 • شغل متقاضی باید میزان قابل توجهی از هزینه های صنعتی را ارائه دهد. اقامت ارائه شده توسط کارفرما به عنوان بخشی از بسته جبران (compensation package ) متقاضی در نظر گرفته نمی شود.
 • کار متقاضی با استانداردهای اشتغال نیوبرانزویک مطابقت خواهد داشت.
 • متقاضی تمام فرم های مورد نیاز و مدارک لازم را ارائه می دهد. اگر مدارک ارائه شده، ناقص و یا غیر قابل تایید باشند، متقاضی نمره “0” را برای این عامل انتخابی دریافت خواهد کرد. افسران برنامه مهاجرت حق دارند در هر زمان اطلاعات اضافی را درخواست کنند.
 • متقاضی باید حداقل 50 امتیاز را از عوامل موثر دریافت کند.

 

عوامل موثر شامل:

 • سن
 • سطح زبان انگلیسی و/یا فرانسوی
 • سطح تحصیلات
 •  سابقه کار (تعداد سالهایی که در طی پنج سال گذشته متقاضی در شغل مورد نظر مشغول به کار بوده است)
 • سازگاری و انطباق پذیری: (متقاضی باید قصد واقعی خود را برای اقامت در نیوبرانزویک نشان دهد. ) 

 

شرایط انطباق پذیری که برای متقاضی امتیاز به همراه خواهد داشت شامل:

1- خانواده در نیوبرانزویک:

 متقاضی یا همسر / شریک زندگی مشترک متقاضی دارای خانواده نزدیک در نیوبرانزویک هستند.( شامل برادر، خواهر، مادر، پدر، فرزند، پدربزرگ، عمه، عمو، فرزند خواهر یا برادر متقاضی که در نیوبرانزویک به عنوان یک شهروند کانادایی یا دارای اقامت دائم زندگی می کنند. )

2- تحصیلات در نیوبرانزویک:

متقاضی حداقل یک یا دو سال تحصیلی پس از متوسطه را در نیوبرانزویک گذرانده است.

3- سابقه کار در نیوبرانزویک:

متقاضی حداقل یک یا دو سال از پنج سال گذشته را در نیوبرانزویک کار کرده است یا همسر / شریک زندگی مشترک متقاضی  برای حداقل شش ماه در سال گذشته در نیوبرانزویک کار کرده است.

4- مهارت های کمیاب:

متقاضی از یک دولت فدرال، یک ارزیابی تاثیر مثبت بر بازار کار (LMIA) دارد یا کارفرمای متقاضی نشان می دهد که آنها قادر به یافتن یک شهروند کانادا یا اقامت دائم کانادا برای انجام وظایف شغلی نیستند و در فعالیت های استخدام با NBPNP شرکت می کنند.

5- مهارت های شغلی اضافی:

متقاضی می تواند استخدام موفقیت آمیز در یک شغل دوم را ثابت کند، جایی که شغل ثانویه با شغل مورد نظر خود در نیوبرانزویک متفاوت است. شغل ثانویه باید ماهرانه باشد و با یک دیپلم یا گواهی تجارت پشتیبانی شود.

 

اطلاعات بیشتر : Skilled Worker Applicants with Employer Support

 

فرآیند ثبت نام در این برنامه

لینک مدارک مورد نیاز  Document Checklist

 

error: Content is protected !!