لینک جدول امتیاز بندی در برنامه ساسکاچوان

فهرست مطالب

لینک جدول امتیاز بندی جهت محاسبه امتیاز در برنامه استانی ساسکاچوان هر 2 زیر شاخه

 

شما می توانید با استفاده از جدول زیر امتیازات خود را جهت اقدام در برنامه استانی ساسکاچوان هر دو زیر شاخه EE و OID محاسبه کنید. اگر مجموع امتیازات شما به 60 برسد، واجد شرایط اقدام و سابمیت پرونده در این برنامه استانی خواهید بود

 

تحصیلات متقاضی
دکتری یا کارشناسی ارشد 23 امتیاز
لیسانس یا تحصیلات حداقل 3 ساله در دانشگاه یا کالج 20 امتیاز
لایسنس فنی حرفه ای معادل درجه استادی در کانادا 20 امتیاز
فوق دیپلم 2 ساله یا تحصیلات دانشگاهی، کالج یا در مدارس فنی حرفه ای بین 2 تا 3 سال 15 امتیاز
تحصیلات دانشگاهی، کالج یا در مدارس فنی حرفه ای بین 1 تا 2 سال 12 امتیاز
سوابق کاری متناسب با لیست مشاغل مورد نیاز این استان در 5 سال گذشته
5 سال 10 امتیاز
4 سال 8 امتیاز
3 سال 6 امتیاز
2 سال 4 امتیاز
1 سال 2 امتیاز
سوابق کاری متناسب با لیست مشاغل مورد نیاز این استان در 6 تا 10 سال گذشته
5 سال 5 امتیاز
4 سال 4 امتیاز
3 سال 3 امتیاز
2 سال 2 امتیاز
1 سال و کمتر 0 امتیاز
سطح زبان (با آزمون های آیلتس جنرال، CELPIP و TEF فرانسه سنجیده می شود)
CLB 8 20 امتیاز
CLB 8 20 امتیاز
CLB 7 18 امتیاز
CLB 6 16 امتیاز
CLB 5 14 امتیاز
CLB 4 12 امتیاز
سطح زبان زیر CLB 4 یا بدون مدرک زبان 0 امتیاز
آزمون زبان دوم (انگلیسی یا فرانسه)
CLB 8  10 امتیاز
CLB 7  8 امتیاز
CLB 6  6امتیاز
CLB 5  4 امتیاز
CLB 4  2 امتیاز
سطح زبان زیر CLB 4 یا بدون مدرک زبان دوم  0 امتیاز
سن متقاضی
کمتر از 18 سال 0 امتیاز
کمتر از 18 سال 0 امتیاز
کمتر از 18 سال 0 امتیاز
18 تا 21 سال 8 امتیاز
22 تا 34 سال 12 امتیاز
35 تا 45 سال 10 امتیاز
46 تا 50 سال 8 امتیاز
بالاتر از 50 سال 0 امتیاز
فاکتورهای انطباق پذیری
دارا بودن جاب آفر در مشاغل تخصصی از این استان 30 امتیاز
دارا بودن بستگان شامل پدر و مادر، خواهر و برادر، عمو، عمه، خاله، دایی و فرزندان آن ها و اقوام نزدیک ناتنی و اقوام نزدیک همسر 20 امتیاز
سابقه کار حداقل 1 ساله در 5 سال گذشته در این استان با اجازه کار 5 امتیاز
تحصیل حداقل 1 ساله با اجازه تحصیل در این استان 5 امتیاز
مجموع کل امتیازات جدول = 110 امتیاز
حداقل امتیاز واجد شرایط شدن = 60 امتیاز

 

error: Content is protected !!