زمستان در کانادا

فهرست مطالب

زمستان در کانادا و تورنتوزمستان در کانادا و تورنتوزمستان در کانادا و تورنتو

 

تصاویری زیبا از زمستان تورنتو و اطراف آن در سال های 2017 و 2018

 

Pictures taken by: Payam Pakmehr

error: Content is protected !!