برنامه های مهاجرتی استانی

فهرست مطالب

برنامه های مهاجرتی استانی 


 

علاوه بر برنامه های مهاجرتی فدرال کانادا مانند برنامه اکسپرس اینتری فدرال یا برنامه خوداشتغالی فدرال، همه استان های این کشور نیز برنامه های مخصوص به خود را برای مهاجرت دارا می باشند. بدیهی است که متقاضیانی که تمایل دارند از برنامه های استانی به کانادا مهاجرت کنند بایستی شرایط مهاجرتی ارایه شده از سمت اداره مهاجرت این استان ها را برآورده کرده و اپلیکیشن خود را در برنامه مهاجرتی انتخابی خود سابمیت کنند. 

 

در لینک های مربوط به هر برنامه استانی توضیحات بیشتر و کامل تر از هر برنامه نوشته شده است.

error: Content is protected !!