سیستم بهداشت و درمان

فهرست مطالب

سیستم بهداشت و درمان


 

افراد دارای اقامت دایم کانادا و همچنین شهروندان کانادا از بیمه همگانی و رایگان در این کشور برخوردار می باشند. این نظام بیمه همگانی کلیه هزینه های درمانی در مراکز درمانی و بیمارستان های این کشور را پوشش خواهد داد. البته طبیعتا برخی از جراحی ها مانند جراحی های زیبایی، و درمان های انجام گرفته بوسیله مراکز و کلینیک های دندانپزشکی زیر مجموعه این بیمه همگانی قرار نمی گیرند. اما افراد مقیم دایم یا شهروند که در استخدام شرکت ها هستند می توانند از خدمات بیمه های تکمیلی دندانپزشکی، بینایی سنجی و موارد دیگری که شرکت به عنوان مزایا برای آن ها در نظر گرفته بهره مند شوند.

در بسیاری از استان ها مانند استان Ontario افرادی که در حال تحصیل هستند نیز می توانند با پرداخت هزینه نه چندان زیاد (که معمولا به عنوان بخشی از شهریه سالیانه کالج یا دانشگاه آن ها در نظر گرفته می شود) از خدمات بیمه استفاده نمایند. همچنین افرادی که با ویزای کار معتبر در کانادا حضور دارند و حداقل به مدت 6 ماه برای کارفرمای کانادایی کار کرده باشند نیز به همراه همسر و فرزندان خود می توانند از خدمات بیمه های درمانی رایگان استفاده کنند. 

error: Content is protected !!