بیزنس های گوناگون در کانادا

فهرست مطالب

معرفی بیزنس های گوناگون در کانادا


در کشور کانادا زمینه های گوناگونی برای راه اندازی بیزنس شخصی وجود دارد. دولت های استانی و دولت فدرال حمایت های بسیار خوبی را از بیزنس های کوچک می کنند که این حمایت ها شامل در نظر گرفتن تخفیف های مالیاتی، سهولت راه اندازی بیزنس، ارایه وام با بهره بسیار پایین و بسیاری موارد دیگر خواهد بود.

مهمترین موردی که فرد تازه مهاجر بایستی جهت راه اندازی بیزنس در نظر داشته باشد، انتخاب صحیح زمینه کاری این بیزنس و تهیه یک Business Plan کامل و دقیق با در نظر گرفتن بازار هدف در بیزنس است. در ادامه به معرفی بیزنس های گوناگون موجود در کانادا و مورد علاقه ایرانیان خواهیم پرداخت.

زمینه های رایج جهت راه اندازی بیزنس شخصی در کانادا:

 • Renovation
 • Construction
 • Landscaping
 • General Contracting
 • Electrician
 • Plumbing
 • Carpentry
 • Finish and Trim Carpentry
 • Heating, Ventilation and Air Conditioning Mechanic
 • Flooring Installation
 • Locksmith
 • Cabinet Making
 • Painting
 • Roofing
 • Insulation Work
 • Home Decorating and Staging
 • Tile Setting
 • Cleaning Services
 • Moving Services
 • Hairdressing and Nail
 • Skin Care
 • Bakery
 • Exchange Company
 • Real Estate
 • Insurance
 • Mortgage
 • Car Advising
 • Paralegal Work
 • Financial Services
 • Accounting and Tax
 • Healthcare
 • Photography and Videography

در آینده به معرفی بیزنس های بالا و فرصت های موجود در کانادا جهت رشد آن ها خواهیم پرداخت.

 

error: Content is protected !!