لیست مشاغل استان نوااسکوشیا

فهرست مطالب

لیست مشاغل استان نوااسکوشیا در شاخه اکسپرس اینتری زیر شاخه B


در جدول زیر می توانید لیست مشاغل استان نوااسکوشیا شاخه EE و زیر شاخه B را مشاهده نمایید. 

لیست مشاغل مورد نیاز نوااسکوشیا

 

لازم به توضیح است که جدول امتیاز بندی و چگونگی اقدام در این برنامه در لینک زیر قابل مشاهده است: 

https://novascotiaimmigration.com/wp-content/uploads/Demand-AppGuide-English-1.pdf

 

error: Content is protected !!