مدارک لازم در برنامه ساسکاچوان شاخه EE و OID

فهرست مطالب

مدارک لازم ساسکاچوان جهت سابمیت پرونده در شاخه EE و OID


علاوه بر تکمیل فرم های مهاجرتی مربوط به این برنامه استانی که قبلا معرفی کردیم، مدارک لازم ساسکاچوان نیز بایستی در پروفایل متقاضی اسکن و آپلود شوند که شامل موارد زیر می باشند:

1- اسکن اصل ترجمه شناسنامه بعلاوه اسکن فارسی آن (متقاضی اصلی، همسر و فرزندان وابسته)

2- اسکن اصل ترجمه عقدنامه بعلاوه اسکن فارسی آن

3- اسکن اصل ترجمه طلاق نامه بعلاوه اسکن فارسی آن در صورت نیاز

4- اسکن صفحه اول پاسپورت (متقاضی، همسر و فرزندان وابسته)

اگر متقاضی در کشور دیگری به غیر از کشور محل تولد خود زندگی می کند بایستی از صفحه پاسپورت دارای ویزای آن کشور نیز اسکن گرفته و به صفحه اول پاسپورت اضافه کند.

5- اسکن ترجمه کلیه مدارک دانشگاهی و ریز نمرات بعد از دیپلم بعلاوه اسکن فارسی مدارک مربوط (فقط متقاضی اصلی) بعلاوه اصل نتیجه ارزیابی مدارک تحصیلی 

6- اسکن ترجمه نامه های سابقه کار (و فیش های حقوقی و قرارداد در صورت وجود) بعلاوه اسکن فارسی مدارک فوق (فقط متقاضی اصلی)

7- اسکن مدرک زبان که عموما ایلتس جنرال یا CELPIP می باشد (فقط متقاضی اصلی)

8- اسکن نامه تمکن بانکی و تراکنش های سه ماهه (فقط متقاضی اصلی یا همسر وی)

9- اسکن فایل برنامه و اهداف متقاضی پس از ورود به این استان (Settlement Plan) که بایستی بوسیله متقاضی تهیه شود

متقاضی بایستی به لینک زیر رفته و به چند سوال ساده و کلی پاسخ داده و سپس خود وبسایت Settlement Plan را برای متقاضی خواهد ساخت. پس از دریافت این فایل متقاضی بایستی آن را به صورت ترجیحا فایل PDF در پروفایل خود و در قسمت مربوط آپلود کند.

لینک ساخت Settlement Plan:

http://www.cic.gc.ca/lctvac/english/index

10- اسکن لایسنس و یا نامه موافقت سازمان مربوطه در صورتی که ناک شغلی متقاضی نظام مند باشد (فقط متقاضی اصلی)

متقاضی می تواند با مراجعه به لینک زیر از نظام مند بودن ناک شغلی خود آگاهی یافته و از سازمان کاری مربوط جهت دریافت تاییدیه لازم اطلاع یابد. 

جدول مشاغل نظام مند برنامه استانی ساسکاچوان

11- اسکن مدارک اقامتی مربوط به اقوام و خویشاوندان نزدیک متقاضی که در این استان زندگی می کنند.

12- اسکن مدارک کاری متقاضی در صورتی که قبلا در این استان کار کرده است.

13- اسکن مدارک تحصیلی متقاضی در صورتی که قبلا در این استان تحصیل کرده است.

متقاضی باید اسکن رنگی ترجمه مدارک فوق را به همراه اسکن رنگی اصل فارسی (یا کپی فارسی برابر اصل شده و الصاق شده به اصل ترجمه ها) مدارک فوق در پروفایل خود در وبسایت این استان آپلود کند.

توجه کنید که منظور از اسکن فارسی مدارک همان اسکن رنگی از کپی فارسی مدارکی است که به ترجمه آن ها پیوست شده اند.

 

error: Content is protected !!