فرم های مورد نیاز جهت تکمیل

فهرست مطالب

فرم های مورد نیاز جهت اقدام برای برنامه استانی ساسکاچوان زیر شاخه اکسپرس اینتری EE


در این مطلب به معرفی فرم های مورد نیاز که متقاضیان برنامه نیروی متخصص استان ساسکاچوان زیر شاخه اکسپرس اینتری بایستی تکمیل، امضا، اسکن و هنگام سابمیت مدارک در پروفایل خود آپلود کنند پرداخته شده است. متقاضیان بایستی این فرم ها را با دقت بالایی تکمیل کنند و از هرگونه اشتباه هر چند کوچک اجتناب کنند زیرا که کوچکترین اشتباهات هم ممکن است منجر به ریجکت شدن پرونده شود.

 

 

فرم های مورد نیاز شامل موارد زیر می باشند:

– Ethical Conduct Disclosure and Declaration Form

این فرم نیز بایستی بوسیله متقاضی اصلی تکمیل و هم متقاضی اصلی و هم همسر وی آن را امضا کنند. یکی از قسمت هایی که در این فرم وجود دارد امضا و تایید هدف و قصد خود از زندگی و کار در این استان می باشد.

– Generic Application Form for Canada

فرم جنریک که بایستی بوسیله متقاضی اصلی حتما تکمیل و امضا شود.

– Additional Dependants/Declaration

این فرم را متقاضی اصلی هنگامی بایستی تکمیل کند که بیش از ۴ نفر همراه داشته باشید.

– Schedule A – Background/Declaration

این فرم باید بوسیله متقاضی اصلی، همسر وی و کلیه فرزندان بالای ۱۸ سال تکمیل شود.

– Schedule 4 – Economic Classes

این فرم بایستی بوسیله متقاضی اصلی تکمیل شود.

– Additional Family Information Form

این فرم نیز بایستی بوسیله متقاضی اصلی، همسر وی و همه فرزندان بالای ۱۸ سال تکمیل شود.

– Use of a Representative

این فرم را متقاضی هنگامی بایستی تکمیل کند که از مشاور مهاجرت برای پیش برد پرونده خود استفاده می کند.

– Authority to Release Personal Information to a Designated Individual

این فرم را هنگامی بایستی تکمیل کنید که بخواهید پرونده خود را به کمک فرد دیگری پیش ببرید. با تکمیل این فرم به اداره مهاجرت این اجازه را می دهید که اطلاعات پرونده شما را برای آن فرد ارسال کند.

– Statutory Declaration of Common-Law Union

این فرم برای متقاضیانی هست که دارای پارتنر هستند و بیش از یکسال است که با هم زندگی می کنند ولی با هم ازدواج رسمی نکرده اند. این فرم معمولا برای متقاضیانی که از ایران اقدام می کنند کاربردی ندارد.

– Supplementary Information – Your Travel

این فرم نیز بایستی بوسیله متقاضی اصلی تکمیل شود و مسافرت های گذشته خود را در آن درج کند.

https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/immigrating-to-saskatchewan/saskatchewan-immigrant-nominee-program/applicants-international-skilled-workers/international-skilled-worker-saskatchewan-express-entry

error: Content is protected !!