فرم ارتباط با مشتریان موفق پیرسوک

همراه گرامی پیرسوک
مجددا موفقیت پرونده مهاجرتی شما را شادباش گفته و برای شما آرزوی آینده ای درخشان در کشور کانادا را دارم. از این که وکالت پرونده خود را به من و اعضای تیم پیرسوک سپردید نهایت سپاسگذاری را دارم و ارایه سرویس های مشاوره و وکالت به شما باعث افتخار من و تک تک اعضای تیم پیرسوک بوده است. هم اکنون که پرونده شما با موفقیت به پایان رسیده و به ویزای خود دست یافتید از شما خواهشمندیم که دقایقی از وقت گرانبهای خود را به ارایه نظرات و پیشنهادات خود در مورد پیرسوک اختصاص دهید. نظرات ارزشمند شما در پیشرفت ما نقش مهمی را ایفا خواهد کرد.

با سپاس از انتخاب پیرسوک
پیام پاک مهر

مشاور مهاجرتی شما در راه مهاجرت به کانادا


دسترسی سریع
خبرنامه


error: Content is protected!