فرم ارزیابی سرمایه گذاری

* کلیه اطلاعاتی که در این فرم وارد می کنید شخصی و محرمانه خواهد بود و فقط به منظور ارزیابی وضعیت شما برای سرمایه گذاری در کانادا استفاده خواهد شد و در اختیار هیچ شخص حقیقی، حقوقی و یا سازمانی قرار نخواهد گرفت.
* در صورتی که متاهل هستید و قصد دارید شرایط همسر شما نیز بررسی شود لطفا فرم ارزیابی مربوط را برای ایشان نیز از ابتدا تکمیل فرمایید.

اطلاعات شخصی :

تحصیلات :

مقطع تحصیل اول :

افزودن مقطع تحصیلی بیشتر

سوابق کاری :

محل کار اول :

افزودن سوابق کاری بیشتر

سفرهای خارجی متقاضی در 10 سال گذشته :

سفر اول :

افزودن سفر


اطلاعات تکمیلی :

پیام پاک مهرخبرنامه

برای دریافت اخبار و اپدیت برنامه‌ های مهاجرتی در خبرنامه پیرسوک عضو شوید


error: Content is protected!