جدول موجودی حساب بانکی مورد نیاز

موجودی حساب بانکی مورد نیاز Proof of Funds در برنامه های زیر شاخه سیستم اکسپرس اینتری 


 

در جدول زیر شما می توانید حداقل موجودی حساب بانکی (Proof of Funds) به دلار کانادا را به ازای تعداد اعضای خانواده مشاهده فرمایید. 

 

تعداد اعضای خانوادهحداقل موجودی مورد نیاز به دلار کانادا

(بر اساس نرخ دلار بانک مرکزی)

112669
215772
319390
423542
526701
630114
733528
به ازای هر نفر اضافی3414

 


خبرنامه


error: Content is protected!