کانادا واکسن های بیشتری از جمله سینوفارم را تأیید کرد

فهرست مطالب

کانادا واکسن های بیشتری از جمله سینوفارم را تأیید کرد

کانادا شرایط مرزی جدیدی را اعلام کرد که از آخر این ماه به اجرا در خواهند آمد.
از روز 30 نوامبر، واکسن های سینوفارم، سینوواک و کووکسین (باهارات) به لیست واکسن های مورد تأیید کانادا افزوده خواهند شد و مسافرینی که حداقل دو دوز از این واکسن ها را دریافت کرده باشند میتوانند وارد کانادا شوند.

سپس از روز 15 ژانویه 2022، افراد زیر فقط در صورت زدن دو دوز واکسن مورد تأیید، میتوانند وارد کانادا شوند:
– افراد خانواده ی شهروندان و مقیمان کانادا
– دانشجویان بین المللی 18 سال به بالا
– ورزشکاران
– دارندگان ویزای کار، به استثنای شاغلان در بخش کشاورزی و مواد غذایی
– شاغلان در بخش خدمات کلیدی، مانند رانندگان

پس از اجرایی شدن این قوانین، کسانی که واکسینه نشده اند و یا بطور کامل واکسینه نشده اند، تنها در صورتی میتوانند به کانادا سفر کنند که جزو گروهی باشند که معاف از واکسیناسیون هستند.این گروه شامل افرادی مانند کشاورزان، مقیمان دائم جدید، پناهندگان، خدمه کشتی و کودکان زیر 18 است. درصورت واکسینه نبودن این افراد، قوانین ورودی مانند تست و قرنطینه در موردشان اعمال خواهد شد. از ورود کسانی که جزو این گروه نیستند و کامل واکسینه نشده اند ممنوعیت به عمل خواهد آمد.

همچنین از تاریخ 30 نوامبر، مقیمان دائم و شهروندان کانادا میتوانند در صورت داشتن سفر زیر 72 ساعت، بدون نیاز به انجام تست PCR وارد کانادا شوند، اما در سفرهای بالای 3 روز، انجام تست کووید الزامیست.

دولت کانادا در نظر دارد در یک اقدام سه مرحله ای، قوانین الزام تحویل تست PCR در بدو ورود به کانادا را منتفی کند. مرحله ی بعد مختص مسافرانی آمریکاییست و انتظار میرد به تدریج الزام انجام تست کرونا برای تمامی مسافران برداشته شود.

از مدتها پیش، متخصصان به دولت کانادا پیشنهاد میکردند که الزام انجام تست های هزینه بر کرونا را برای سفرهای کوتاه مدت حذف کند. این تست ها بین $150 تا $300 هزینه دارند و انجام و دریافت نتیجه ی آن در سفرهای کوتاه، دشوار است.
 

 

آیا تصمیم دارید ویزای کانادا را دریافت کرده و با کمترین هزینه مستقیما به اقامت دایم این کشور دست یابید؟

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا را تکمیل کرده و وضعیت خود را رایگان بررسی کنید.

 

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

 

error: Content is protected !!