رزرو وقت مشاوره

فهرست مطالب

 

هزینه مشاوره با پیام پاک مهر مشاور رسمی مهاجرت کانادا و عضو شورای قانونگذاری مشاورین رسمی مهاجرت کانادا CICC
به مدت ۳۰ دقیقه 75 دلار کانادا ،
و به مدت ۶۰ دقیقه 150 دلار کانادا می باشد.

جهت هماهنگی تایم مشاوره مشخصات خود را به شماره واتس اپ دفتر ایران به همراه نام و نام خانوادگی و موضوع مشاوره ارسال نمایید.

شماره واتس آپ دفتر ایران:
09171194039

error: Content is protected !!