برنامه مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا

فهرست مطالب

برنامه نیروی متخصص بریتیش کلمبیا BC Skilled Worker

شاخه نیروی متخصص برنامه استانی بریتیش کلمبیا (BC PNP) راهی برای نیروهای کار حرفه ای، مدیریتی، فنی، تجاری یا سایر مشاغل مهارتی است تا برای اخذ اقامت دائم کانادا از طریق استان B.C اقدام کنند.

شرایط مورد نیاز برای اقدام:

 • متقاضی بایستی یک پیشنهاد شغلی تمام وقت (جاب آفر دائمی یا بدون تاریخ پایان) از یک کارفرما در بریتیش کلمبیا دریافت کند و شغل پیشنهاد شده در ناک شغلی مربوطه باید 0, A ,B باشد.
 • برای انجام وظایف شغلی واجد شرایط باشد.
 • حداقل دو سال سابقه کار مرتبط داشته باشد.
 • برای مشاغل با ناک شغلی B، حداقل شرط زبان را داشته باشد.
 • پیشنهاد حقوق در جاب آفر مطابق با نرخ دستمزد C برای ناک شغلی مورد نظر باشد.


برنامه نیروی متخصص بریتیش کلمبیا تحت سیستم اکسپرس اینتری
EEBC Skilled Worker

شرایط مورد نیاز برای اقدام:

 • متقاضی باید پروفایل خود را در سیستم Express Entry تشکیل داده باشد و واجد شرایط یکی از برنامه های زیر مجموعه اکسپرس اینتری باشد:
  • برنامه نیروی متخصص فدرال-
   Federal Skilled Worker Program
  • برنامه مشاغل فنی فدرال-
   Federal Skilled Trades Program
  • برنامه تجربه کانادایی-
   Canadian Experience Class
 • متقاضی بایستی یک پیشنهاد شغلی تمام وقت (جاب آفر دائمی یا بدون تاریخ پایان) از یک کارفرما در بریتیش کلمبیا دریافت کند و شغل پیشنهاد شده در ناک شغلی 0,A,B باشد.
 • برای انجام وظایف شغلی واجد شرایط باشد.
 • حداقل دو سال سابقه کار مرتبط داشته باشد.
 • حداقل شرط زبان لازم برای برنامه مورد نظر سیستم EE را داشته باشد.
 • پیشنهاد حقوق در جاب آفر مطابق با نرخ دستمزد C برای ناک شغلی مورد نظر باشد


برنامه فارغ التحصیلان بین المللی International Graduate

آیا در طی سه سال گذشته با یک مدرک معتبر از دانشگاه یا کالج واجد شرایط کانادا فارغ التحصیل شدید؟

شرایط لازم متقاضی برای اقدام:

 • یک پیشنهاد شغلی تمام وقت (یک کار دائمی یا بدون تاریخ پایان) از یک کارفرما در بریتیش کلمبیا دریافت کند. ناک شغلی مربوطه باید 0,A,B باشد.
 • واجد شرایط کار در شغل مربوطه در C باشد.
 • برای مشاغل با ناک شغلی B، حداقل شرط زبان را رعایت کند.
 • حقوق پیشنهادی در جاب آفر مطابق با نرخ دستمزد C برای مشاغل باشد.
 • در سه سال گذشته یک مدرک دانشگاهی از یک کالج یا دانشگاه مورد تایید درکانادا دریافت کرده باشد.


برنامه بریتیش کلمبیا شاخه فارغ التحصیلان بین المللی تحت سیستم اکسپرس اینتری
EEBC International Graduate

شرایط مورد نیاز برای اقدام:

 • متقاضی باید پروفایل خود را در سیستم Express Entry تشکیل داده باشد و واجد شرایط یکی از برنامه های زیر مجموعه اکسپرس اینتری باشد:
 • برنامه نیروی متخصص فدرال-
  Federal Skilled Worker Program
 • برنامه مشاغل فنی فدرال-
  Federal Skilled Trades Program
 • برنامه تجربه کانادایی-
  Canadian Experience Class
 • متقاضی بایستی یک پیشنهاد شغلی تمام وقت (جاب آفر دائمی یا بدون تاریخ پایان) از یک کارفرما در بریتیش کلمبیا دریافت کند و شغل پیشنهاد شده در ناک شغلی 0,A,B باشد.
 • برای انجام وظایف شغلی واجد شرایط باشد.
 • حداقل دو سال سابقه کار مرتبط داشته باشد.
 • حداقل شرط زبان لازم برای برنامه مورد نظر سیستم EE را داشته باشد.
 • پیشنهاد حقوق در جاب آفر مطابق با نرخ دستمزد C برای ناک شغلی مورد نظر باشد.
 • در سه سال گذشته یک مدرک دانشگاهی از یک کالج یا دانشگاه مورد تایید در کانادا دریافت کرده باشد.


برنامه فارغ التحصیلان بین المللی با مدرک ارشد و دکترا International Post-Graduate

الزامات برنامه:

 • متقاضی باید در سه سال گذشته از مقطع کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته های طبیعی، کاربردی یا بهداشت فارغ التحصیل شده باشد:
 • agriculture
 • biological and biomedical sciences
 • computer and information sciences and support services
 • engineering
 • engineering technology
 • health professions and related clinical sciences
 • mathematics and statistics
 • natural resources conservation and research
 • physical sciences

لیست کامل کالج ها و دانشگاه ها و رشته های واجد شرایط در لینک زیر:

https://www.welcomebc.ca/getmedia/8f55cca6-5e8c-4e3c-8456-f65d2a5a2221/BC-PNP-IPG-EEBC-IPG-Eligible-Programs-of-Study.pdf.aspx

 • متقاضی همچنین بایستی در سه سال گذشته مدرک دانشگاهی در رشته های بالا را از یک موسسه، کالج یا دانشگاه مورد تایید در بریتیش کلمبیا کانادا کسب کرده باشد.
 • وی باید تمایل و توانایی خود را برای زندگی در C نشان دهد.

نکته مهم: توجه شود که برای اقدام در این برنامه متقاضی نیازی به دریافت جاب آفر از کارفرمای کانادایی نمی باشد.برنامه فارغ التحصیلان بین المللی با مدرک ارشد و دکترا تحت سیستم اکسپرس اینتری
EE-International Post-Graduate

الزامات برنامه:

 • متقاضی باید پروفایل خود را در سیستم Express Entry تشکیل داده باشد و واجد شرایط یکی از برنامه های زیر مجموعه اکسپرس اینتری باشد:
  • برنامه نیروی متخصص فدرال-
   Federal Skilled Worker Program
  • برنامه مشاغل فنی فدرال-
   Federal Skilled Trades Program
  • برنامه تجربه کانادایی-
   Canadian Experience Class
 • متقاضی باید در سه سال گذشته از مقطع کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته های طبیعی، کاربردی یا بهداشت فارغ التحصیل شده باشد:
 • agriculture
 • biological and biomedical sciences
 • computer and information sciences and support services
 • engineering
 • engineering technology
 • health professions and related clinical sciences
 • mathematics and statistics
 • natural resources conservation and research
 • physical sciences
  برنامه فارغ التحصیلان بین المللی با مدرک ارشد و دکترا تحت سیستم اکسپرس اینتری EE-International Post-Graduate

لیست کامل کالج ها و دانشگاه ها و رشته های واجد شرایط در لینک زیر:

https://www.welcomebc.ca/getmedia/8f55cca6-5e8c-4e3c-8456-f65d2a5a2221/BC-PNP-IPG-EEBC-IPG-Eligible-Programs-of-Study.pdf.aspx

 • متقاضی همچنین بایستی در سه سال گذشته مدرک دانشگاهی در رشته های بالا را از یک موسسه، کالج یا دانشگاه مورد تایید در بریتیش کلمبیا کانادا کسب کرده باشد.
 • وی باید تمایل و توانایی خود را برای زندگی در C نشان دهد.

نکته مهم: توجه شود که برای اقدام در این برنامه متقاضی نیازی به دریافت جاب آفر از کارفرمای کانادایی نمی باشد.برنامه نیروی متخصص بخش درمان و مراقبت های پزشکی HEALTHCARE PROFESSIONAL

استان بریتیش کلمبیا به متخصصان بیشتری در بخش مراقبت های بهداشتی و درمان احتیاج دارد.

الزامات برنامه:

 • دارا بودن نامه پشتیبانی یا پیشنهاد کار تمام وقت (شغل دائمی یا بدون تاریخ پایان) از یک سازمان بهداشتی و درمانی به عنوان مثال:
 • پزشک عمومی- physician
 • متخصص- specialist
 • پرستار ثبت شده-
  registered nurse
 • پرستار روانپزشکی ثبت شده-
  registered psychiatric nurse
 • پزشک پرستار- nurse practitioner

و یا نیروهای ماهر بخش مراقبت های پزشکی:

 • متخصص سونوگرافی-
  diagnostic medical sonographer
 • داروساز- clinical pharmacist
 • تکنسین آزمایشگاه پزشکی-
  medical laboratory technologist
 • تکنسین اشعه پزشکی-
  medical radiation technologist
 • کاردرمانی-
  occupational therapist
 • فیزیوتراپیست-
  physiotherapist
 • برای گروه شغلی ماما، متقاضی باید یک نامه تأییدیه از گروه درمانی ثبت شده در C داشته باشد.
 • واجد شرایط کار در شغل مربوطه در C. باشد.
 • حداقل دو (2) سال سابقه کار مرتبط داشته باشد.
 • برای مشاغل با ناک شغلی B، حداقل شرط زبان را داشته باشد.
 • حقوق پیشنهادی متقاضی مطابق با نرخ دستمزد C برای مشاغل مرتبط باشد.


برنامه نیروی متخصص بخش درمان و مراقبت های پزشکی تحت سیستم اکسپرس اینتری
EE-HEALTHCARE PROFESSIONALS

استان بریتیش کلمبیا به متخصصان بیشتری در بخش مراقبت های بهداشتی و درمان احتیاج دارد.

الزامات برنامه:

 • متقاضی باید پروفایل خود را در سیستم Express Entry تشکیل داده باشد و واجد شرایط یکی از برنامه های زیر مجموعه اکسپرس اینتری باشد:
 • برنامه نیروی متخصص فدرال-
  Federal Skilled Worker Program
 • برنامه مشاغل فنی فدرال-
  Federal Skilled Trades Program
 • برنامه تجربه کانادایی-
  Canadian Experience Class
 • دارا بودن نامه پشتیبانی یا پیشنهاد کار تمام وقت (شغل دائمی یا بدون تاریخ پایان) از یک سازمان بهداشتی و درمانی به عنوان مثال:
 • پزشک عمومی- physician
 • متخصص- specialist
 • پرستار ثبت شده- registered nurse
 • پرستار روانپزشکی ثبت شده-
  registered psychiatric nurse
 • پزشک پرستار- nurse practitioner

و یا نیروهای ماهر بخش مراقبت های پزشکی:

 • متخصص سونوگرافی-
  diagnostic medical sonographer
 • داروساز- clinical pharmacist
 • تکنسین آزمایشگاه پزشکی-
  medical laboratory technologist
 • تکنسین اشعه پزشکی-
  medical radiation technologist
 • کاردرمانی-
  occupational therapist
 • فیزیوتراپیست- physiotherapist
 • برای گروه شغلی ماما، متقاضی باید یک نامه تأییدیه از گروه درمانی ثبت شده در C داشته باشد.
 • واجد شرایط کار در شغل مربوطه در C. باشد.
 • حداقل دو (2) سال سابقه کار مرتبط داشته باشد.
 • برای مشاغل با ناک شغلی B، حداقل شرط زبان را داشته باشد.
 • حقوق پیشنهادی متقاضی مطابق با نرخ دستمزد C برای مشاغل مرتبط باشد.
error: Content is protected !!