برنامه مهاجرتی استان مانیتوبا

فهرست مطالب

برنامه نیروی متخصص خارجی مانیتوبا – (Skilled Worker Overseas)

این برنامه به صورت منطقه ای و براساس نیاز کارفرمایان در Manitoba اداره می شود. در این برنامه، نیروهای متخصص بین المللی با تجربه و آموزش دیده که دارای مهارت های مورد نیاز در بازار کار منطقه می باشند، انتخاب شده و برای دریافت ویزای اقامت دائم کانادا برای سکونت و کار در Manitoba معرفی می شوند.

در برنامه نیروی متخصص خارجی مانیتوبا، در صورتی که متقاضیان کانکشن خود با Manitoba را از طریق یکی از روش های زیر اثبات کند، شانس خود را برای دریافت دعوتنامه بالاتر خواهند برد. در واقع داشتن کانکشن یکی از شروط اصلی اقدام در این برنامه است:

 • حمایت اعضای خانواده یا دوستان
 • از طریق تحصیل یا تجربه کار قبلی در استان
 • از طریق ITA که به طور مستقیم از MPNP به عنوان بخشی از یک طرح استخدام استراتژیک دریافت می شود.

مراحل اقدام:

مهاجرت از طریق برنامه MPNP برای نیروهای متخصص یک فرایند سه مرحله ای است:

مرحله 1: ارسال تمایل نامه – Expression of Interest

مرحله 2: متقاضیان واجد شرایط با امتیاز بالا برای ارسال اپلیکیشن MPNP دعوت می شوند.

مرحله 3: پس از ارزیابی دقیق، متقاضی برای ارسال اپلیکیشن جداگانه ای به دولت کانادا برای ویزای اقامت دائم خود و خانواده اش معرفی می شود.

تمایل نامهExpression of Interest

تمایل نامه یک اپلیکیشن نیست بلکه یک پروفایل آنلاین می باشد. پروفایل ایجاد شده توسط فرد در یک استخر متقاضیان واجد شرایط قرار می گیرد و به مدت یک سال معتبر می باشد. متقاضی با توجه به فاکتورهای مختلف امتیازی کل را دریافت کرده و اداره مهاجرت این استان بالاترین امتیازات را در هر دور گزینش انتخاب کرده و برای آن ها دعوتنامه صادر خواهد کرد.

تمام متقاضیانی که تمایل به اقدام در برنامه نیروی متخصص مانیتوبا هستند باید EOI ارسال کنند و به تمام سؤالات مربوط به EOI به طور دقیق و کامل پاسخ دهند. در این سیستم فاکتورهای زیر مورد ارزیابی قرار می گیرند:

 • تسلط به زبان
 • سن
 • تجربه کاری
 • تحصیلات
 • سازگاری
 • ارزیابی ریسک


برنامه نیروی متخصص مانیتوبا (Skilled Workers in Manitoba)

این برنامه به صورت منطقه ای و براساس نیاز کارفرمایان در Manitoba اداره می شود. در این برنامه، نیروهای متخصص بین المللی با تجربه و آموزش دیده که دارای مهارت های مورد نیاز در بازار کار منطقه می باشند، انتخاب شده و برای دریافت ویزای اقامت دائم کانادا برای سکونت و کار در Manitoba معرفی می شوند. متقاضیانی که ارتباط قوی با استان داشته و دارای مهارت کافی، تحصیلات، آموزش مفید و سابقه کار باشند و همچنین توانایی مکالمه در زبان انگلیسی را داشته باشند، می توانند به سرعت و به صورت مداوم در اقتصاد و جامعه Manitoba نقش موثری داشته باشند. این برنامه به نیروهای متخصص این شانس را می دهد تا در صورت داشتن شرایط لازم برنامه، برای اپلای اقدام کنند.

مراحل اقدام

مهاجرت از طریق برنامه MPNP برای نیروهای متخصص یک فرایند سه مرحله ای است:

مرحله 1: ارسال تمایل نامه –
Expression of Interest

مرحله 2: متقاضیان واجد شرایط با امتیاز بالاو ارتباط با Manitoba برای ارسال اپلیکیشن MPNP دعوت می شوند.

مرحله 3: پس از ارزیابی دقیق، متقاضی برای ارسال اپلیکیشن جداگانه ای به دولت کانادا برای ویزای اقامت دائم خود و خانواده اش معرفی می شود.

تمایل نامهExpression of Interest

تمایل نامه یک اپلیکیشن نیست بلکه یک پروفایل آنلاین می باشد. پروفایل ایجاد شده توسط فرد در یک استخر متقاضیان واجد شرایط قرار می گیرد و به مدت یک سال معتبر می باشد. متقاضی با توجه به فاکتورهای مختلف امتیازی کل را دریافت کرده و اداره مهاجرت این استان بالاترین امتیازات را در هر دور گزینش انتخاب کرده و برای آن ها دعوتنامه صادر خواهد کرد.

تمام متقاضیانی که تمایل به اقدام در برنامه نیروی متخصص مانیتوبا هستند باید EOI ارسال کنند و به تمام سؤالات مربوط به EOI به طور دقیق و کامل پاسخ دهند. در این سیستم فاکتورهای زیر مورد ارزیابی قرار می گیرند:

 • تسلط به زبان
 • سن
 • تجربه کاری
 • تحصیلات
 • سازگاری
 • ارزیابی ریسک

 

error: Content is protected !!