1.8 میلیون پرونده ی مهاجراتی کانادا، روی هم انباشته شده اند و منتظر تصمیم گیری هستند

فهرست مطالب

1.8 میلیون پرونده ی مهاجراتی کانادا، روی هم انباشته شده اند و منتظر تصمیم گیری هستند

به گزارش اداره ی مهاجرت کانادا، تا روزهای پایانی اکتبر امسال، تعداد پرونده های مهاجرت که منتظر ارزیابی و تصمیم گیری هستند به شرح زیر است:
– 548,000 پرونده ی اقامت دائم (شامل پرونده های خانوادگی، سرمایه گذاری و پناهندگی)
– 776,000 پرونده ی اقامت موقت (شامل مجوزهای تحصیلی و کاری، ویزاهای موقت و ویزای توریستی)
– 468,000 پرونده ی شهروندی کانادا
مجموع پرونده ها: 1,792,000

آمار اداره ی مهاجرت حاکی از آن است که تعداد پرونده ها، تنها از ماه جولای امسال، نزدیک به 350,000 عدد بیشتر شده است.

سخنگوی اداره ی مهاجرت کانادا، توضیح داده که به دلیل ممنوعیت های سفرهای بین المللی و بسته بودن مرزها و ناتوانی متقاضیان در ارائه ی مدارک مورد نیاز به دلیل محدودیت ظرفیت اجرایی سازمانهای مختلف ناشی از پاندمی کرونا، مدت زمان بررسی پرونده ها طولانی شده است و این تأخیر خارج از کنترل اداره ی مهاجرت است.
سخنگوی اداره ی مهاجرت کانادا افزود که “علی رغم تلاش های ما، میدانیم که عده ای از متقاضیان مجبور به تحمل زمان های انتظار طولانی برای بررسی پرونده شان شده اند و ما به حداکثر تلاشمان ادامه میدهیم تا مدت زمان انتظار را کاهش دهیم. ما از صبر و درکشان تشکر میکنیم و چشم به راه خوش آمد گویی به آنها در کانادا هستیم”

تعداد پرونده هایی که اداره ی مهاجرت کانادا در مدت زمان پاندمی پردازش کرده به شرح زیر است:
– تعداد 337,000 پرونده ی اقامت دائم، بین ماه های ژانویه تا سپتامبر 2021 و 214,000 پرونده ی اقامت دائم در کل طول سال 2020 پردازش شده است.
– تعداد 1,500,000 پرونده ی اقامت موقت، بین ماه های ژانویه تا سپتامبر 2021 و 1,700,000 پرونده ی اقامت موقت در کل طول سال 2020 پردازش شده است.
– تعداد 134,000 پرونده ی شهروندی، بین ماه های ژانویه تا سپتامبر 2021 و تعداد 80,000 پرونده ی شهروندی در کل طول سال 2020 پردازش شده است.

1.8 میلیون پرونده ی مهاجراتی کانادا، روی هم انباشته شده اند و منتظر تصمیم گیری هستند

 

آیا تصمیم دارید ویزای کانادا را دریافت کرده و با کمترین هزینه مستقیما به اقامت دایم این کشور دست یابید؟

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا را تکمیل کرده و وضعیت خود را رایگان بررسی کنید.

 

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

 

error: Content is protected !!