تغییرات مهم و مثبت در روند اقدام برای مجوز کار بعد از تحصیل در کانادا

فهرست مطالب

تغییرات مهم و مثبت در روند اقدام برای مجوز کار بعد از تحصیل در کانادا

اداره مهاجرت کانادا در تاریخ 14 فوریه 2019 تغییرات مثبتی را در روند بررسی و پیش شرط های لازم برای دریافت مجوز کار بعد از تحصیل یا Post Graduation Work Permit در این کشور اعلام کرد. تغییرات مهمی که صورت گرفته به صورت زیر می باشند:

1- پیش از این، دانشجویانی که در کانادا تحصیل می کردند فقط 90 روز بعد از اتمام تحصیل فرصت داشتند تا برای مجوز کار بعد از تحصیل (PGWP) اقدام کنند. این در حالی است که پس از تغییرات جدید مهلت اقدام برای مجوز کار به 6 ماه افزایش پیدا کرده است.

2- بر اساس قوانین قبل، دانشجو فقط با داشتن مجوز تحصیل Study Permit معتبر مجاز به اقدام برای مجوز کار پس از تحصیل بود. این شرط نیز برداشته شده و با توجه به قوانین جدید دانشجویانی که در حال حاضر مجوز تحصیلیشان منقضی شده است ولی در بازه 6 ماهه بعد از تحصیل قرار دارند نیز می توانند برای مجوز کار پرونده خود را سابمیت کنند.

همچنین یک سری تغییرات جزیی نیز در روند بررسی مدارک و بررسی واجد شرایط شدن متقاضیان این مجوز کار نیز صورت گرفته که خوشبختانه همگی مثبت بوده و فرصت بسیار خوبی را برای علاقه مندان ادامه تحصیل در کانادا فراهم خواهد آورد. همه این تغییرات مثبت نشان دهنده این است که کانادا به طور قطع یکی از بهترین کشورهای جهان برای ادامه تحصیل بوده و دارای برنامه ها و چشم اندازهای متنوع به منظور جذب متقاضیانیست که ابتدا برای ادامه تحصیل به این کشور مهاجرت می کنند.

فرم ارزیابی رایگان: https://pirsookgroup.com/forms/

نویسنده: پیام پاک مهر

error: Content is protected !!