نتایج هفتمین انتخاب Draw در برنامه استانی ساسکاچوان در هر 2 شاخه EE و OID

فهرست مطالب

نتایج هفتمین انتخاب Draw در برنامه استانی ساسکاچوان در هر 2 شاخه EE و OID

هفتمین دور انتخاب در برنامه استانی نیروی متخصص ساسکاچوان در هر 2 زیر شاخه این برنامه انجام شد:

در شاخه EE تعداد 362 پروفایل انتخاب شد و حداقل امتیازات متقاضیان انتخاب شده به 63 رسید.

در شاخه OID هم 234 پروفایل انتخاب شد و حداقل امتیازات متقاضیان انتخاب شده به 66 رسید.

لازم به توضیح است که همه متقاضیان انتخاب شده در هر 2 شاخه مدارک تحصیلی خود را ارزیابی کرده بودند.

هفتمین دور انتخاب در برنامه استانی نیروی متخصص ساسکاچوان

 

error: Content is protected !!