چهارمین دور انتخاب در برنامه نیروی متخصص ساسکاچوان

فهرست مطالب

چهارمین دور انتخاب (Draw) در برنامه نیروی متخصص ساسکاچوان شاخه EE و OID


لحظاتی پیش چهارمین دور انتخاب در برنامه نیروی متخصص ساسکاچوان انجام شد:

  • در شاخه EE تعداد 255 پروفایل انتخاب شد و حداقل امتیازات متقاضیان انتخاب شده به 60 رسید.
  • در شاخه OID هم 671 پروفایل انتخاب شد و حداقل امتیازات متقاضیان انتخاب شده به 61 رسید.

لازم به توضیح است که همه متقاضیان انتخاب شده در هر 2 شاخه مدارک تحصیلی خود را ارزیابی کرده بودند. همان گونه که قبلا هم پیش بینی کرده بودیم در این دور از انتخاب در این برنامه حداقل امتیازات متقاضیان انتخاب شده باز هم کاهش پیدا کرده و در شاخه OID از 63 به 61 رسیده است. 

توضیحات کامل در مورد برنامه نیروی متخصص ساسکاچوان شاخه EE و OID را از طریق لینک های زیر مطالعه کنید. 

شاخه EE: 

https://goo.gl/JGC9fJ

شاخه OID: 

https://goo.gl/QEs7su

مرجع خبر:

https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/immigrating-to-saskatchewan/saskatchewan-immigrant-nominee-program/international-skilled-worker-eoi-system

error: Content is protected !!