سومین دور انتخاب در برنامه نیروی متخصص ساسکاچوان

فهرست مطالب

سومین دور انتخاب (Draw) در برنامه نیروی متخصص ساسکاچوان شاخه EE و OID


لحظاتی پیش سومین دور انتخاب در برنامه نیروی متخصص ساسکاچوان انجام شد:

  • در شاخه EE تعداد 359 پروفایل انتخاب شد و حداقل امتیازات متقاضیان انتخاب شده به 60 رسید.
  • در شاخه OID هم 494 پروفایل انتخاب شد و حداقل امتیازات متقاضیان انتخاب شده به 63 رسید.

لازم به توضیح است که همه متقاضیان انتخاب شده در هر 2 شاخه مدارک تحصیلی خود را ارزیابی کرده بودند. همان گونه که قبلا هم پیش بینی کرده بودیم در این دور از انتخاب در این برنامه حداقل امتیازات متقاضیان انتخاب شده باز هم کاهش پیدا کرده و در شاخه EE از 65 به 60 و همچنین در شاخه OID از 66 به 63 رسیده است. شایان توجه است که با توجه به کاهش قابل ملاحظه تعداد متقاضیان در این برنامه استانی بعد از حذف تعداد بسیاری از ناک های شغلی مانند مشاغل مهندسی، این کاهش امتیاز منطقی است. 

توضیحات کامل در مورد برنامه نیروی متخصص ساسکاچوان شاخه EE و OID را از طریق لینک های زیر مطالعه کنید. 

شاخه EE: 

https://goo.gl/JGC9fJ

شاخه OID: 

https://goo.gl/QEs7su

مرجع خبر:

https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/immigrating-to-saskatchewan/saskatchewan-immigrant-nominee-program/international-skilled-worker-eoi-system

error: Content is protected !!