دومین دور انتخاب در برنامه نیروی متخصص ساسکاچوان

فهرست مطالب

دومین دور انتخاب (Draw) در برنامه نیروی متخصص ساسکاچوان شاخه EE و OID


لحظاتی پیش دومین دور انتخاب در برنامه نیروی متخصص ساسکاچوان انجام شد:

  • در شاخه EE تعداد 225 پروفایل انتخاب شد و حداقل امتیازات متقاضیان انتخاب شده به 65 رسید.
  • در شاخه OID هم 213 پروفایل انتخاب شد و حداقل امتیازات متقاضیان انتخاب شده به 66 رسید.

لازم به توضیح است که همه متقاضیان انتخاب شده در هر 2 شاخه مدارک تحصیلی خود را ارزیابی کرده بودند. همان گونه که قبلا هم پیش بینی کرده بودیم در این دور از انتخاب در این برنامه حداقل امتیازات متقاضیان انتخاب شده کاهش پیدا کرده و در شاخه EE از 68 به 65 و همچنین در شاخه OID از 75 به 66 رسیده است. اگر در این برنامه استانی تعداد دور انتخاب ها (Draw) و تعداد افرادی که انتخاب می شوند به همین صورت ادامه یابد امکان اینکه در آینده نزدیک باز هم شاهد کاهش حداقل امتیازات انتخاب شده باشیم زیاد خواهد بود. 

توضیحات کامل در مورد برنامه نیروی متخصص ساسکاچوان شاخه EE و OID را از طریق لینک های زیر مطالعه کنید. 

شاخه EE: 

https://goo.gl/JGC9fJ

شاخه OID: 

https://goo.gl/QEs7su

مرجع خبر:

https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/immigrating-to-saskatchewan/saskatchewan-immigrant-nominee-program/international-skilled-worker-eoi-system

 

error: Content is protected !!