اولین دور Draw در برنامه استانی ساسکاچوان شاخه OID

فهرست مطالب

اولین دور Draw در برنامه استانی ساسکاچوان شاخه OID


اولین دور انتخاب متقاضیان در برنامه نیروی متخصص ساسکاچوان شاخه OID امروز برگزار شد و تعداد 140 دعوتنامه برای متقاضیان صادر گردید. حداقل امتیازات دعوت شده در این Draw امتیاز 75 بوده است و تنها متقاضیانی که ارزیابی مدارک تحصیلی را انجام داده بودند انتخاب شدند. 

این اولین دور انتخاب در این برنامه استانی شاخه OID بوده است و پیش بینی می شود که در دورهای آینده انتخاب متقاضیان، حداقل امتیازات پایینتر آمده و متقاضیان بیشتری بتوانند دعوتنامه دریافت کنند.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر:

وبسایت اداره مهاجرت استان ساسکاچوان

error: Content is protected !!