نکات مهم پروفایل EOI در برنامه استان ساسکاچوان

فهرست مطالب

نکات مهم پروفایل EOI در برنامه استان ساسکاچوان هر 2 شاخه


 

پروفایل آنلاین ابراز تمایل برای شرکت در برنامه استانی نیروی متخصص ساسکاچوان یا Expression of Interest دارای نکاتی مهم است که در زیر به آن ها اشاره شده است:

 • این پروفایل آنلاین یک اپلیکیشن نیست و هیچگونه مدرکی نباید در آن آپلود شود. این فرم فقط ابراز تمایل متقاضی برای شرکت در این برنامه استانی را نشان می دهد و اداره مهاجرت این استان نیز از آن در بررسی واجد شرایط شدن متقاضی جهت اقدام در هر 2 شاخه OID و EE این استان استفاده خواهد کرد.
 • هیچ گونه ظرفیت محدودی در تعداد EOI هایی که به این اداره مهاجرت ارسال می شوند وجود ندارد. 
 • سیستم EOI برای ساختن پروفایل EOI و سابمیت آن همیشه باز است. توجه کنید که ساخت و سابمیت پروفایل EOI به منزله سابمیت و اقدام در این برنامه نیست. 
 • هر فرد تنها می تواند یک پروفایل EOI داشته باشد.
 • هر پروفایل EOI پس از تشکیل به مدت 1 سال اعتبار دارد.
 • اداره مهاجرت استان ساسکاچوان در مورد زمان بندی صدور دعوتنامه برای متقاضیان اطلاعات دقیقی ارایه نداده است ولی این اداره اعلام کرده است که برای شروع حداقل 1 بار در هر ماه اقدام به صدور دعوتنامه برای بالاترین امتیازات خواهد نمود.
 • متقاضی می تواند پس از تشکیل و سابمیت پروفایل آنلاین EOI خود، آن را ویرایش و آپدیت کند. به عنوان مثال در صورتی که سوابق کاری متقاضی افزایش یافت و یا متقاضی موفق به کسب نمره بالاتری در زبان انگلیسی یا فرانسه مورد نیاز این استان شد، وی می تواند پروفایل خود را ویرایش کرده و امتیاز بالاتری را در جدول امتیاز بندی این برنامه کسب کند.
 • در صورتی که در یک دور از صدور دعوتنامه، تعدادی از متقاضیان دارای امتیاز یکسان باشند، اولویت انتخاب این اداره مهاجرت با افرادیست که در این استان کانکشن دارند (مانند اقوام و بستگان) و یا در این استان تحصیل یا کار کرده اند.
 • پس از ساخت پروفایل آنلاین EOI و دریافت دعوتنامه برای سابمیت پرونده، متقاضی 60 روز فرصت دارد تا اپلیکیشن کامل خود را در همان پروفایل آنلاین خود ساخته، مدارک لازم را آپلود کند و با پرداخت 300 دلار کانادا اپلیکیشن خود را سابمیت کند. 
 • متقاضی بایستی در هنگام تکمیل پروفایل آنلاین EOI کلیه اطلاعات خود را به درستی وارد کرده و حقایق را وارد کند. بدیهی است که اگر اداره مهاجرت این استان متوجه شود متقاضی اطلاعات نادرست را در پروفایل خود وارد کرده است، هم اپلیکیشن متقاضی ریجکت خواهد شد و هم متقاضی به مدت 5 سال از اقدام برای کلیه برنامه های مهاجرتی کانادا محروم خواهد شد.
 • پس از اینکه برای متقاضی از اداره مهاجرت این استان دعوتنامه صادر شد، کلیه اطلاعاتی که متقاضی باید در اپلیکیشن نهایی خود قرار دهد و همچنین کلیه مدارکی که متقاضی باید در پروفایل خود آپلود کند دقیقا بایستی با اطلاعاتی که قبلا وی در پروفایل EOI خود وارد کرده متناسب و یکسان باشد.

 

error: Content is protected !!