تغییر لیست مشاغل مورد نیاز در برنامه های استانی ساسکاچوان هر 2 زیر شاخه OID و EE

فهرست مطالب

تغییر لیست مشاغل مورد نیاز در برنامه های استانی ساسکاچوان هر 2 زیر شاخه OID و EE


 

اداره مهاجرت استان ساسکاچوان لیست مشاغل مورد نیاز این استان را آپدیت کرد و در نتیجه آن تعدادی از ناک های شغلی حذف گردید و تعدادی هم اضافه شد. از طریق این لینک زیر می توانید لیست مشاغل مورد نیاز آپدیت شده را مشاهده فرمایید. 

 

لیست مشاغل مورد نیاز به روز شده در برنامه های استانی ساسکاچوان

error: Content is protected !!