محاسبه امتیاز لازم برای ثبت نام در اکسپرس اینتری

فهرست مطالب

محاسبه امتیاز لازم برای ثبت نام در اکسپرس اینتری و اقدام در برنامه نیروی متخصص فدرال FSW


با وارد کردن اطلاعات زیر می توانید امتیازات خود را به منظور واجد شرایط شدن در برنامه نیروی متخصص فدرال (Federal Skilled Worker) و ثبت نام در اکسپرس اینتری کانادا محاسبه نمایید. لازم به توضیح است که اگر امتیاز کل شما 67 و بالاتر باشد، برای تشکیل پروفایل اکسپرس اینتری واجد شرایط خواهید شد.

زبان اول :

نمره زبان اول (انگلیسی یا فرانسه) :

 

نمره ی Reading :

نمره ی Listening :

نمره ی Speaking :

نمره ی Writing :

 

نمره زبان دوم (انگلیسی یا فرانسه) :

(اگر زبان اول شما انگلیسی انتخاب شده، بایستی برای گرفتن امتیاز از زبان دوم، در آزمون TEF فرانسه شرکت کنید)

(اگر برای زبان دوم تاکنون اقدام نکرده اید این قسمت را خالی بگذارید)

 

نمره ی Reading :

نمره ی Listening :

نمره ی Speaking :

نمره ی Writing :

 

تحصیلات :


نکته مهم: قبل از ثبت نام در اکسپرس اینتری و تشکیل پروفایل بایستی کلیه مدارک تحصیلی خود را ارزیابی کنید. 

 

سوابق کاری در ۱۰ سال گذشته : 

سن :

 

پیشنهاد کار از کانادا

 

فاکتورهای انطباق پذیری:


نکته مهم: بستگان شامل پدر و مادر و پدر و مادر بزرگ، فرزند و نوه، عمو، عمه، خاله، دایی، برادر یا خواهر، خواهر یا برادر زاده خواهد شد.

محاسبه

 

error: Content is protected !!