آمارهای جالب در آخرین سرشماری انجام شده در کانادا

فهرست مطالب

اطلاعاتی و آمارهای جالب در آخرین سرشماری انجام شده در کانادا


 

درصد مهاجران به کل جمعیت:        ۲۱.۹ درصد

تعداد مهاجران ایرانی که بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ به کانادا مهاجرت کرده اند:      ۴۲۰۷۰ نفر

استان های با بیشترین تعداد ورود مهاجر در سال ۲۰۱۶:        ۱- انتاریو ۵۱.۱ درصد         ۲- بریتیش کلمبیا ۱۷.۱ درصد            ۳- کبک ۱۴.۵ درصد

بیشترین تعداد مهاجران ورودی بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶:                    کشور فیلیپین با تعداد ۱۸۸۸۱۰ نفر و بعد از آن کشور هند با ۱۴۷۱۹۰ نفر

درصد افراد مالک خانه شخصی:                  ۶۷.۸ درصد از کل جمعیت کشور

متوسط درآمد خانوار بعد از کسر مالیات:        ۶۱۳۴۸ دلار کانادا

 

 

لینک آخرین سرشماری کانادا: http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/index-eng.cfm

error: Content is protected !!