افزایش مرخصی زایمان در کانادا

فهرست مطالب

افزایش مرخصی زایمان در کانادا


 

مرخصی زایمان در کانادا از تاریخ ۳ دسامبر ۲۰۱۷ به ۱۸ ماه افزایش می یابد. بنابر گفته Jean-Yves Duclos  وزیر خانواده کانادا، مادران ۳ ماه قبل از زایمان خود می توانند از این مرخصی استفاده کنند و همچنین در طول این مرخصی نیز از حقوق و مزایای خود بر اساس بیمه محل کار بهره مند شوند. 

 

اطلاعات بیشتر در لینک زیر: 

 

http://www.cbc.ca/news/politics/parental-leave-announcement-1.4394512

error: Content is protected !!