شهرهای برتر کانادا برای تازه مهاجرین

فهرست مطالب

شهرهای برتر کانادا برای تازه مهاجرین


 

بر اساس گزارش مجله و وبسایت معتبر MoneySense بهترین شهرهای کانادا برای تازه مهاجرین در سال ۲۰۱۷ به صورت زیر می باشد:

  1.  Ottawa, Ontario
  2. Waterloo, Ontario
  3. Regina, Saskatchewan

 

در این آمار شهر تورنتو در جایگاه ۴۳، ونکوور در جایگاه ۴۸ و مونترال در جایگاه ۸۳ قرار دارند. شایان توجه است که بسیاری از شهرهای برتر موجود در لیست در حاشیه شهرهای بزرگ مانند تورنتو، ونکوور، کلگری و مونترال قرار دارند.

در لینک زیر فهرست کامل شهرهای برتر کانادا در سال ۲۰۱۷ و برای تازه مهاجرین نشان داده شده است:

 

http://www.moneysense.ca/save/financial-planning/best-places-for-new-canadians-2017/

error: Content is protected !!