برنامه فارغ التحصیلان بین المللی Manitoba

فهرست مطالب

برنامه فارغ التحصیل بین المللی استان مانیتوبا 


برنامه جدید فارغ التحصیل بین المللی (IES)  به ارائه راه سریع تر برای رسیدن به نامزدی اقامت استان مانیتوبا به دانش آموزان بین المللی که در مانیتوبا فارغ التحصیل می شوند و با نیازهای صنعت همخوانی دارند اختصاص داده شده است.

یک مسیر وجود خواهد داشت:

  • مسیر استخدام شغلی

توجه: اگر دانشجوی بین المللی در استان دیگر کانادا فارغ التحصیل شده است، تحت این برنامه واجد شرایط نخواهد بود اما ممکن است تحت برنامه نیروی متخصص در مانیتوبا واجد شرایط باشند.

 

مسیر استخدام شغلی:

مسیر استخدام شغلی برای دانشجویان فارغ التحصیل بین المللی در رشته های مهندسی، تکنولوژی ، ریاضی و علمی  از طریق دوره های کارآموزی که به نوآوری های صنعت در مانیتوبا کمک می کند، راه های سریع تر نامزدی را فراهم می کند. علاوه بر این، فارغ التحصیلان که شغل طولانی مدت در موقعیت مورد نیاز حامعه که با آموزششان هم متناقض نیست پیدا می کنند، دیگر نیازی به کار برای 6 ماه قبل از درخواست به MPNP نخواهند داشت.

برنامه جدید فارغ التحصیل بین المللی- مسیر استخدام شغلی
حداقل ملزومات معیار

متقاضی در 3 سال گذشته یک برنامه تحصیلات تکمیلی (ارشد یا دکترا) در مانیتوبا را تکمیل کرده است؛

یا

متقاضی در 3 سال گذشته از یک موسسه پس از دوره دبیرستان فارغ التحصیل شده است (حداقل یک سال، دو ترم، دوره کارشناسی تمام وقت).

تحصیلات
حداقل CLB 7 (یا معادل آن) مهارت های رسمی زبان
برای STEM (علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی) فارغ التحصیلان:

اگر متقاضی یک دوره تحصیلات تکمیلی در STEM در مانیتوبا را با یک کارآموزی کامل در صنعت واجد شرایط و شرکت های تحقیقاتی در مانیتوبا تکمیل کرده است، لازم نیست که در زمان درخواست ،پیشنهاد شغلی داشته باشد.

اشتغال فعلی در منیتوبا
برای همه متقاضیان دیگر:

پیشنهاد شغلی تمام وقت از کارفرمای مجاز فعلی با قرارداد حداقل یک ساله در ناک 0 یا A یا B در لیست مشاغل مورد نیاز در مانیتوبا که با آموزش کامل متقاضی مطابقت دارد.

متقاضی باید دارایی شناور معادل جدول (LICO) را برای استقلال مالی برای مدت شش ماه نشان دهد.

یا

متقاضی باید در شغلی تمام وقت و دراز مدت در مانیتوبا داشته باشد.

هزینه های مسکن
متقاضی بایددر هنگام درخواست در مانیتوبا اقامت داشته باشد.

 

متقاضی باید قصد ادامه اسکان در مانیتوبا را بعد از نامزد شدن نشان دهد، از جمله ارائه یک طرح اشتغال که فرصت های موفقیت حرفه ای در منیتوبا را نشان می دهد.

انطباق پذیری
error: Content is protected !!