خبر مهم برای افرادی که نامه قبولی مجوز تحصیلی یا کار خود (LOI) را دریافت کرده اند و در کانادا حضور دارند

فهرست مطالب

خبر مهم برای افرادی که نامه قبولی مجوز تحصیلی یا کار خود (LOI) را دریافت کرده اند و در کانادا حضور دارند

افرادی که با ویزای موقت مانند ویزیتوری در کانادا حضور دارند و پرونده Study Permit یا Work Permit آن ها در خارج از کانادا بررسی شده (Outside Canada) و نامه قبولی یا همان Letter of Introduction را دریافت کرده اند، نیازی به خروج از کانادا و ورود مجدد نخواهند داشت و می توانند از طریق Webform برای دریافت مجوز تحصیل یا کار خود با اداره مهاجرت کانادا مکاتبه کنند. لازم به توضیح است که اداره مهاجرت برای ارسال Webform یک قالب مشخص را ارایه کرده که در پایین نوشته شده است.

افرادی که تحت عنوان (International Experience Canada (IEC معرفی نامه LOI دریافت کرده اند نیز می توانند Study Permit/Work Permit صادر شده از داخل کانادا را دریافت کنند.

به دلیل محدودیت های سفر ناشی از COVID-19، افرادی که با ویزای موقت در کانادا حضور دارند نمی توانند از کانادا خارج شوند و به کشور دیگری سفر کنند و دوباره وارد کانادا شوند. بنابراین، فرآیندی برای انجام بررسی و صدور اسناد مورد نیاز ایجاد شده است.

توجه داشته باشید که این این روند آزمایشی فقط تا 31 مارس 2021 برقرار است.

 

تکمیل فرم در وبسایت اداره مهاجرت کانادا

مراحل ارسال Webform و تمپلت آماده ارایه شده توسط اداره مهاجرت:

برای درخواست صدور Study Permit یا مجوز تحصیلی:

 1. فرم مربوطه را تکمیل کنید.
 2. در قسمتی که از شما سوال پرسیده می شود

 Is your application being processed by an office OUTSIDE Canada?

پاسخ منفی بدهید.

 1. هنگام تکمیل قسمت Your enquiry پیام خود را با فرمت زیر ارسال کنید:

A11EXAM: I am requesting an examination and the issuance of my study permit from within Canada.

My application number is [S#########]. I have received my letter of introduction, which is valid until [DATE].

I entered Canada on [DATE] as a [visitor/student/worker].

My correct contact information in Canada is:

Telephone:
Mailing Address:
Residential Address:

I continue to be accepted at [DLI Name] and [will be/am] registered in the [Name] Program.

 • فراموش نکنید که کد A11EXAM را در ابتدای نامه قرار بدهید تا درخواست شما طبق اولویت بررسی شود.
 1. یک کپی از معرفی نامه (LOI) همراه در خواست خود قرار دهید.
 2. کسی واجد شرایط این درخواست است که 3 شرط زیر را داشته باشد:
 • از قبل برای Study Permit درخواست داده باشد.
 • نامه قبولی Study Permit خود را دریافت کرده باشد.
 • در کانادا وضعیت (Status) معتبری داشته باشد یا برای Restore وضعیت خود اقدام کرده باشد.

برای اطلاعات بیشتر به دستور عمل های اداره مهاجرت کانادا برای صدور Study Permit مراجعه کنید.

 

صدور Work Permit یا مجوز کاری:

 1. فرم مربوطه را تکمیل کنید.
 2. هنگام تکمیل قسمت Your enquiry پیام خود را با فرمت زیر ارسال کنید:

A11EXAM: I am requesting an examination and the issuance of my work permit from within Canada. My application number is [W#########]. I have received my letter of introduction, which is valid until [DATE].

I entered Canada on [DATE] as a [visitor/student/worker].

My correct contact information in Canada is:

Telephone:
Mailing Address:
Residential Address:

:همچنین باید یکی از بند های زیر را در پیام خود درج کنید

Employer-specific work permit: My employer, [name], located at [address], may be contacted at [contact telephone or email] to confirm my continued employment offer. I intend to begin work for this employer as soon as my work permit is received.

Open work permit: I attest that my circumstances remain the same and I still meet the requirements of the open work permit program I was approved for.

 • فراموش نکنید که کد A11EXAM را در ابتدای نامه قرار بدهید تا درخواست شما طبق اولویت بررسی شود.
 1. یک کپی از نامه معرفی (LOI) همراه در خواست خود قرار دهید.
 2. کسی واجد شرایط این درخواست است که 3 شرط زیر را داشته باشد:
 • از قبل برای Work Permit درخواست داده باشد.
 • معرفی نامه خود را دریافت کرده باشد.
 • در کانادا وضعیت (Status) معتبری داشته باشد یا برای Restore وضعیت خود اقدام کرده باشد.

برای اطلاعات بیشتر به دستور عمل های اداره مهاجرت کانادا برای صدور Work Permit خارج از کانادا مراجعه کنید.

 

 

آیا تصمیم دارید ویزای کانادا را دریافت کرده و با کمترین هزینه مستقیما به اقامت دایم این کشور دست یابید؟

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا را تکمیل کرده و وضعیت خود را رایگان بررسی کنید.

 

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

 

error: Content is protected !!