رکورد پایین ترین نرخ تولد در کانادا همزمان با افزایش بی سابقه پذیرش مهاجران

فهرست مطالب

رکورد پایین ترین نرخ تولد در کانادا همزمان با افزایش بی سابقه پذیرش مهاجران

طبق آمار رسمی، کانادا پایین ترین نرخ باروری را در سال 2019 تجربه کرد. در سال گذشته نرخ باروری کل 1.47 نوزاد به ازای هر زن بود درحالی که کانادا برای رشد جمعیت به میزان 2.1 نوزاد به ازای هر زن نیاز دارد. این نرخ از سال 1971 تا کنون تجربه نشده است، این امر به معنای این است که تعداد نوزادانی که بدنیا می آیند برای جایگزینی جمعیت فعلی کافی نیستند.

کانادا اخیرا در برنامه مهاجرتی سال 2021 تا 2023 تصمیم بر پذیرش بیش از 400 هزار مهاجر در سال گرفت، که یکی از اصلی ترین دلایل این تصمیم پایین بودن نرخ باروری بود. مهاجران مسؤول 78% تا 79% رشد جمعیت در سال 2019 و 82 درصد از رشد جمعیت در اوایل 2020 بودند. بدون مهاجران، کانادا نمی‌تواند به افزایش جمعیت خود ادامه دهد و همچنین با کمبود نیروی کار رو به رو می شود. پیش‌بینی می شود که تا ده سال آینده 9 میلیون نفر از جمعیت کانادا بازنشسته خواهند شد و 100 درصد رشد جمعیت تا سال 2034 از طریق مهاجران خواهد بود.

در این گزارش آماده است که با شیوع بیماری Covid-19 نرخ زاد و ولد تغییر کرده است. علاوه بر آن با کاهش ورود مهاجران به دلیل محدودیت های ناشی از کرونا، نرخ باروری در پایدار شدن رشد جمعیت اهمیت بیشتری پیدا می کند. در تابستان 2021 در ماه های جولای و آگوست که بیشترین نرخ زاد و ولد را دارد بیشتر مشخص خواهد شد که آیا همه گیری کرونا باعث رکود تولد نوزادان در کانادا شده است یا خیر.

همچنین سن زنانی که برای بار اول صاحب فرزند شده اند نیز افزایش یافته است. در سال گذشته سن افرادی که برای بار اول مادر شده اند 29.4 بود که 6 سال بیشتر از متوسط سن در سال 1959 است. این امر با توجه به افزایش تعداد زنان شاغل 25 تا 54 سال و افزایش میزان تحصیلات دانشگاهی زنان موضوعی عادی است. میزان مشارکت زنان در بازار کار از 22 درصد سال 1950 به 84 درصد در سال 2019 رسیده است و نسبت زنان با مدرک دانشگاهی تقریبا از 14 درصد در سال 1990 به 40 درصد در سال 2019 رسیده است.

رکورد پایین ترین نرخ تولد در کانادا همزمان با افزایش بی سابقه پذیرش مهاجران

میزان باروری در زنان زیر 25 سال نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته است. در سال 2019 بیشتر مادران از بین گروه سنی 30 تا 35 سال بوده اند.

مرجع: CICNEWS

آیا تصمیم دارید ویزای کانادا را دریافت کرده و با کمترین هزینه مستقیما به اقامت دایم این کشور دست یابید؟

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا را تکمیل کرده و وضعیت خود را رایگان بررسی کنید.

 

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

 

error: Content is protected !!