برنامه اسپانسرشیپ والدین 2020 آغاز شد

فهرست مطالب

برنامه اسپانسرشیپ والدین 2020 آغاز شد

متقاضیانی که خواستار اسپانسرشیپ والدین و پدربزرگ و مادر بزرگ خود هستند از تاریخ 13 اکتبر تا سوم نوامبر می توانند تقاضای خود را به صورت آنلاین ثبت کنند. برنامه PGP به شهروندان و دارندگان اقامت کانادا که بالای 18 سال سن دارند و توانایی حمایت مالی دارند, اجازه می دهد تا والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ خود (و همسر و فرزندان وابسته آن ها) را به کانادا بیاورند. اداره مهاجرت کانادا امسال 10هزار درخواست را می پذیرد.

فرآیند درخواست:

  • باید فرم ابراز تمایل به اسپانسرشیپ (Interest to Sponsor Form) را تا حداکثر 3 نوامبر ارائه دهید. حتما نسخه دیجیتالی پاسپورت یا مدرکی برای نشان دادن وضعیت اقامتی خود در دست داشته باشید. پس از تکمیل اطلاعات فرم فراموش نکنید که شماره تایید را یادداشت کنید.
  • سپس اداره مهاجرت کانادا از بین تمام متقاضیان به صورت رندوم از ده هزار نفر برای تکمیل درخواست دعوت می کند. با وارد کردن شماره تایید می توانید از دریافت و عدم دریافت دعوت نامه جهت ارائه تقاضا نهایی مطلع شوید.
  • درصورت دریافت دعوت نامه تا 60 روز فرصت دارید که هزینه درخواست اسپانسرشیپ را پرداخت کنید و مدارک را به صورت کامل سابمیت کنید.
  • سپس برای متقاضی بسته ای شامل چک لیست مدارک، دستور العمل های لازم و فرم هایی ارسال می شود که متقاضی و افرادی که متقاضی قرار است آن ها را اسپانسر کند، باید این فرم ها را پر کنند.
  • برنامه اسپانسرشیپ والدین 2020 آغاز شد

شرایط:

برای اسپانسرینگ باید حداقل درآمد لازم یا (Minimum Necessary Income (MNI را داشته باشید. متقاضی باید notice of assessment خود از Canada Revenue Agency برای سه سال گذشته یعنی 2018, 2019 و 2020 را ارائه دهد. از آنجا که متقاضیان هنوز NOA سال 2020 را دریافت نکرده اند، بنابراین باید به محض دریافت NOA سال 2020 آن را سابمیت کنند.

میزان MNI براساس تعداد افرادی که متقاضی قصد دارد آن ها را اسپانسر کند متفاوت است:

میزان MNI براساس تعداد افراد

 

لازم به ذکر است که متقاضیان استان کبک به جای شرط ارائه NOA سه ساله، باید تمکن مالی طی 12 ماه اخیر خود را اثبات کنند.

متقاضیان در فرم تعهدی که امضا می کنند باید مدت زمان اسپانسرشیپ و حمایت مالی اعضای خانواده خود را ذکر کنند که حداکثر این زمان 20 سال و برای متقاضیان در استان کبک 10 سال است.

تمکن مالی طی 12 ماه اخیر

مرجع: CICNEWS

 

error: Content is protected !!