بهبود اشتغال در کانادا پس از پاندمی کرونا

فهرست مطالب

بهبود اشتغال در کانادا پس از پاندمی کرونا

اطلاعات آماری کانادا نشان می دهد که شیوع ویروس کرونا باعث کاهش و افت شدید در اشتغال و همچنین بهبودی سریع تر نسبت به رکود اقتصادی قبلی شده است. داده های منتشر شده در مورد حقوق و دستمزد و ساعت کار از ماه May نشان می دهد که کاهش محدودیت های مربوط به ویروس کرونا چه تاثیری بر روی اشتغال در کانادا داشته است. بر اساس بررسی های اشتغال، حقوق و دستمزد و ساعت کار، متوسط درآمد هفتگی در ماه May افزایش یافته است. این بررسی های آماری اطلاعات ماهانه ای درباره اشتغال کارمندان، درآمد و ساعات کار در کانادا ارائه می دهد و در حال حاضر تأثیر ویروس کرونا بر اشتغال در کانادا را بررسی می کنند.

اگرچه تعداد کل کارمندان 1.8 درصد کاهش یافته است، میانگین درآمد هفتگی در ماه May با 2 درصد افزایش به 1139 دلار رسیده است. میانگین درآمد هفتگی با تقسیم کل درآمد هفتگی بر تعداد کارمندان محاسبه می شود.

این افزایش با کاهش 2 درصد در کل ساعات کار در ماه May در مقایسه با April مطابقت داشت. بین ماه فوریه و می 16.9 درصد کاهش در کل ساعات کار وجود داشته است. در همین زمان، متوسط ساعت کار هفتگی اندکی افزایش یافته است که میانگین ساعت کار در هفته را به بیش از 34 ساعت می رساند.

ساخت و ساز در کبک پس از کاهش محدودیت ها به حالت اولیه خود بازگشت

ساخت و ساز در بررسی های حقوق و دستمزد اشتغال با 3.5 درصد تا 28400 دلار در ماه May افزایش یافته است. این بخش تنها بخشی است که شاهد چنین دستاوردهایی، عمدتاً در نتیجه فعالیت پیمانکاران تجاری بوده است. ساخت و ساز در کبک به خوبی بهیود یافت، زیرا در اواسط ماه آپریل اجازه مجدد ساخت و ساز مسکونی صادر شد. اشتغال در ساخت و ساز در سطح ملی در مقایسه با فوریه هنوز حدود 20 درصد کاهش داشته است. متوسط درآمد هفتگی در بخش ساخت و ساز در مقایسه با ماه می 2019 با 2.6 درصد افزایش به 1315 دلار رسیده است.

بهبود اشتغال در کانادا پس از پاندمی کرونا

ضررهای شغلی در بخش خرده فروشی کاهش یافته است

در ماه May خرده فروشی 18.7 درصد افزایش یافت، اگرچه هنوز 20 درصد پایین تر از سطح فوریه است. این افزایش تا حدی در حقوق و دستمزد اشتغال مشاهده شده است. ماه به ماه ضررهای شغلی در این بخش کاهش یافت. در ماه آپریل، بخش خرده فروشی حدود 279 هزار نفر کاهش داشت که در مقایسه با ماه May در حدود 41800 نفر شغل خود را از دست دادند. ساعات کار در تجارت خرده فروشی در ماه می 2.6 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. برخی از صنایع خرده فروشی شاهد افزایش دستمزد اشتغال در ماه May بودند. فروشندگان وسایل نقلیه موتوری و قطعات و فروشندگان مصالح ساختمانی و تجهیزات باغ حدود 4 درصد افزایش را مشاهده کردند.

متوسط درآمد هفتگی در بخش خرده فروشی در ماه می 676 دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10.5 درصد افزایش داشته است.

بخش های که ضرر بیشتری را متحمل شدند

خدمات اسکان و مواد غذایی در ماه May شدیدترین ضربه را تجربه کرد. با 16.9 درصد ضرر و در 116500 شغل منعکس شد، بیشترین کاهش اشتغال در کارمندان را نشان داد. این بخش از ماه فوریه با روند نزولی روبرو بوده است و نزدیک به 770400 ضرر شغلی در این بخش مشاهده شده است و بیشترین کاهش در این دوره را در مقایسه با سایر بخش ها داشته است. متوسط درآمد هفتگی در خدمات غذایی و آشامیدنی در ماه می 447 دلار بود که کمترین میزان در بین همه زیرمجموعه ها بود، اما 16.5 درصد در مقایسه با ماه May 2019 افزایش یافته است.

آمار كانادا اعلام كرد كه در استخراج معادن و نفت و گاز 5.5 درصد کاهش وجود داشته است. دستمزد اشتغال در فعالیتهای حمایتی برای استخراج معادن و استخراج نفت و گاز از ماه فوریه 27.5 درصد کاهش یافته است. متوسط درآمد هفتگی در این صنعت 1832 دلار بوده است که نسبت به ماه می 2019، 1.8 درصد کاهش داشته است. در ماه گذشته، تولید در همه صنایع کاهش یافته و تعداد کارمندان از ماه فوریه 16 درصد کاهش یافته است که نشان دهنده حدود 250 هزار شغل از دست رفته است.

در ماه May، اشتغال در بخش تولید کالا 16.7 درصد پایین تر از سطح فوریه بود، اگرچه تعداد مشاغل با 0.3 درصد یا 7300 شغل افزایش یافته است.

بخش های هنری، سرگرمی و تفریحی همچنان شاهد افت شغلی هستند. کاهش شدید 557 درصدی از ماه فوریه تا May عمدتا به دلیل خسارت در صنایع تفریحی، قمار و سرگرمی بوده است. هنرهای نمایشی، ورزش های وابسته به تماشاگر و صنایع وابسته نیز شاهد کاهش چشمگیر بودند.

بهبود اشتغال در ماه ژوئن

بررسی های آماری اشتغال که در اوایل ماه جولای منتشر شد، نشان داد که بهبود اولیه اشتغال در کانادا نسبت به رکود اقتصادی قبلی بیشتر است. محدودیت های ویروس کرونا باعث شد که اشتغال فقط در دو ماه 15.7 درصد کاهش یابد. در مقابل، رکود اقتصادی 2008-2009 در 9 ماه 2.5 درصد کاهش در اشتغال را ایجاد کرد.

بهبود اشتغال در کانادا پس از پاندمی کرونا

کاهش محدودیت های ویروس در ماه های May و ژوئن، بهبود اولیه اشتغال را به 9.2 درصد از سطح فوریه رساند. در رکود اقتصادی قبلی، بهبود در اشتغال برای رسیدن به سطح قبل از رکود بین دو تا پنج سال طول کشید.

بررسی های اشتغال نشان می دهد که بهبود بازار کار در کانادا در ماه ژوئن در همه استان ها و بیشتر بخش ها به خوبی انجام شده است.

 

آیا تصمیم دارید ویزای کانادا را دریافت کرده و با کمترین هزینه مستقیما به اقامت دایم این کشور دست یابید؟

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا را تکمیل کرده و وضعیت خود را رایگان بررسی کنید.

 

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

 

error: Content is protected !!