نیمی از مهاجران ماهر و متخصص جدید دارای تجربه کانادایی (Canadian experience) هستند

فهرست مطالب

نیمی از مهاجران ماهر و متخصص جدید دارای تجربه کانادایی هستند

در سال های اخیر، مهاجران بیشتری با تجربه کار و تحصیل در کانادا اقامت دائم می گیرند. براساس آمار منتشر شده، تعداد نیروهای کار موقت و دانشجویان خارجی بین سالهای 2000 و 2018 به صورت نمایی افزایش یافته است. 59 درصد از متقاضیان اقامت دائم در سال 2018 سابقه کار در کانادا را داشته اند.

بیشتر نیروهای کار خارجی موقت با کمک برنامه های استانی (PNP) و معرفی برنامه تجربه کانادایی (CEC) در سال 2009 موفق به دریافت اقامت دائم شدند. در سال 2018، برنامه تجربه کانادایی (CEC) بیست درصد از متقاضیان مهاجرت را پذیرفت و در برنامه نیروی متخصص فدرال (FSWP) تنها 25% از متقاضیان دعوتنامه دریافت کردند، در حالی که برنامه های استانی (PNP)  بیشترین تعداد متقاضیان، 46% پذیرفته شدند. در مطالعات صورت گرفته، اهمیت روزافزون نیروی کار خارجی موقت در نتایج بازار کار مهاجران جدید بررسی شده است. تا کنون سه مطالعه منتشر شده است.

ورود به کشور به عنوان نیروی کار یا دانشجو و سپس دریافت اقامت دائم، به عنوان مهاجرت “دو مرحله ای” در نظر گرفته می شود. در این فرآیند، دانشجویان یا نیروهای کار ابتدا اقامت موقت را دریافت می کنند و اعتبار آنها توسط کارفرمایان کانادایی ارزیابی می شود. سپس ساکنان موقت متقاضی مهاجرت و دریافت اقامت دائم می شوند و براساس معیارهایی که در برنامه های مهاجرت فدرال یا استانی کانادا مشخص شده است، انتخاب می شوند.

مطالعات اول نشان می دهد که مهاجرت دو مرحله ای می تواند باعث تطابق بیشتر در مهارت های مهاجران و تقاضای بازار کار شود. کارفرمایان قادر به ارزیابی مستقیم مهارت ها و خصوصیات نیروی کار موقت هستند. همچنين همه گیری ویروس كرونا موارد بالقوه مرتبط به نیروی کار موقت خارجی، از جمله عدم اطمینان در تأمین نیروی كار و شرایط نامناسب كار برای كاركنان را برجسته كرده است. بین سال های 2000 و 2018 تعداد نیروی کارموقت خارجی از حدود 60 هزار به 429 هزار و 300 نفر رسیده است

نیمی از مهاجران ماهر و متخصص جدید دارای تجربه کانادایی (Canadian experience) هستند

مطالعات اخیر نگاهی به نتایج مهاجرت دو مرحله ای و نتایج بازار کار دارد. این مطالعه نشان می دهد که بین سالهای 2000 تا 2016 مهاجران بیشتری در اولین سال پس از مهاجرت درآمد سالانه مثبت داشتند. این افزایش اشتغال به افزایش تعداد مهاجرانی که در کانادا با درآمد سالانه متوسط (بین 20 تا 50 هزار دلار) و درآمد سالانه بالا (بیش از 50 هزار دلار) کار کرده بودند، نسبت داده شد.

این یافته ها نشان می دهد که مهاجران دارای تجربه کانادایی به طور کلی در حال یافتن شغل های بیشتر و درآمد سالانه بیشتری هستند. به نظر می رسد ابتکارات دولت فدرال برای ایجاد مسیرهای بیشتر برای خارجی ها با تجربه کانادایی به بهبود این نتایج کمک کرده است.

منبع: CIC News

آیا تصمیم دارید ویزای کانادا را دریافت کرده و با کمترین هزینه مستقیما به اقامت دایم این کشور دست یابید؟

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا را تکمیل کرده و وضعیت خود را رایگان بررسی کنید.

 

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

 

error: Content is protected !!