مهاجران جدید در بازار کار کانادا عملکرد بهتری دارند

فهرست مطالب

مهاجران جدید در بازار کار کانادا عملکرد بهتری دارند

براساس بررسی های صورت گرفته، مهاجران جدید بین سالهای 2006 و 2019 شاهد بهبود چشمگیری در بازار کار کانادا بودند. مهاجران نتایج بهتری در بازار کار کانادا ایجاد کرده اند، در برخی موارد عملکرد بهتری نسبت به نیروی کار متولد کانادا داشته اند. گزارشی که اخیراً با عنوان بهبود عملکرد بازار کار مهاجران جدید به کانادا در بازه زمانی 2006-2019 چاپ شده، نشان می دهد که مهاجران جدید به طور متوسط جوانتر و دارای تحصیلات بهتری نسبت به کانادایی ها هستند.

اقتصاددان Kimberly Wong، میزان مشارکت، میزان اشتغال، نرخ بیکاری و دستمزد ساعتی سه گروه را مقایسه کرد:

 • مهاجرانی که کمتر از پنج سال در کانادا هستند
 • مهاجرانی که پنج تا 10 سال در این کشور حضور داشته اند
 • شهروندان متولد کانادا

این مطالعات توسط داده های ثبت شده در بین سال های 2006 تا 2019 و به وسیله مرکز مطالعات استاندارد زندگی منتشر شده است. گرچه مهاجران از میزان مشارکت و میزان اشتغال بالاتری برخوردار بودند، اما میزان دستمزد دریافتی اختلاف زیادی داشته و نرخ بیکاری بالاتر بوده است. مهاجران نسبت به نیروی کار متولد کانادایی تا پایان دوره 13 ساله از میزان مشارکت و میزان اشتغال بالاتری برخوردار بودند.

در سال 2019 میزان مشارکت مهاجرانی که کمتر از پنج سال در کانادا هستند 4.5 درصد و مهاجرانی که پنج تا 10 سال در این کشور حضور داشتند 10 درصد بالاتر از افراد متولد کانادا بوده است و میزان اشتغال مهاجران نیز به ترتیب 1.5 و 8.7 درصد از کانادایی ها پیشی گرفته است.

نرخ بیکاری برای مهاجران کاهش یافته است، اما همچنان بیشتر از افراد متولد کانادا می باشد. در سال 2019 نرخ بیکاری مهاجرانی که کمتر از پنج سال و مهاجرانی که پنج تا 10 سال در کانادا بوده اند به ترتیب 4 و 1 درصد بیشتر از متولدین کانادایی بوده است.

میزان دستمزد هم متناسب با هزینه های زندگی برای مهاجران جدید افزایش یافته است، اما آنها هنوز هم بین $2.87 و $4.32 در ساعت کمتر از متولدین کانادایی درآمد داشته اند.

مهاجران جدید در بازار کار کانادا عملکرد بهتری دارند

شش دلیل بهبود نتایج مهاجران

این گزارش شش دلیل بهبود عملکرد بازار کار مهاجران جدید را نشان می دهد:

 • مهاجران بیشتری دارای مدرک دانشگاهی بودند.
 • بازار کار قوی اواخر دهه گذشته بیشتر از نیروی کار متولدین کانادایی برای مهاجران مفید بوده است.
 • برنامه های فدرال و استانی با هدف جذب نیروی کار مهاجر، مانند برنامه های استانی PNP، به احتمال زیاد به عملکرد نیروی کار کمک کرده است.
 • خدمات پشتیبانی باعث افزایش ادغام و پیوستگی در بازار کار شده است.
 • اعتبار مدارک خارجی افزایش یافته است.
 • اطلاعات بهتر در مورد بازار کار کانادا به مهاجران کمک کرده است تا خود را برای بازار کار آماده تر کنند.

فضای بیشتر برای بهبود:

همچنین دو دلیل برای افزایش کمتر دستمزدها در مقایسه با سایر شاخص های بازار کار وجود دارد:

 • چالش هایی که مهاجران در کانادا با آن روبرو هستند از جمله مشکلات زبانی و ارتباطلات اجتماعی کم تر، ممکن است درآمد را بیشتر از اشتغال تحت تأثیر قرار دهد.
 • عدم تطابق شغلی هنوز بهبود نیافته است، جایی که افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در شغل غیر مرتبط با تحصیلات خود کار می کنند، که می تواند توضیح دهد که چرا دستمزدهای نسبی مهاجران دارای تحصیلات عالی افزایش نیافته است.

در این گزارش اشاره شده است: “با توجه به پایین بودن میانگین سنی و تحصیلات بالاتر مهاجران نسبت به جمعیت کار کانادا، از نظر مشارکت در بازار کار و درآمدهای مالیاتی، آن ها قدرت مهمی برای اقتصاد کانادا می باشند”. اگراختلاف در نرخ بیکاری و دستمزدهای نسبی کاهش یابد، این سهم حتی می تواند بیشتر شود.

مهاجران جدید در بازار کار کانادا عملکرد بهتری دارند

منبع:  cicnews

آیا تصمیم دارید ویزای کانادا را دریافت کرده و با کمترین هزینه مستقیما به اقامت دایم این کشور دست یابید؟

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا را تکمیل کرده و وضعیت خود را رایگان بررسی کنید.

 

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

 

error: Content is protected !!