بیزنس هایی که مالکیت آن مهاجران هستند، احتمال ابتکار و نوآوری بیشتری دارند

فهرست مطالب

بیزنس هایی که مالکیت آن مهاجران هستند، احتمال ابتکار و نوآوری بیشتری دارند

نتایج مطالعات آماری کانادا نشان می دهد که انتظار می رود مهاجران کانادایی بیشتر از ساکنان کانادا در رشته های STEM (علمی، فناوری، مهندسی و ریاضیات) تحصیل کرده باشند. بیزنس های کوچک و متوسط در کانادا که متعلق به مهاجران هستند از نظر آماری بیشتر احتمال دارد محصول یا فرآیند جدید و مبتکرانه ای را ارائه کنند. مالکان بیزنسی که مهاجر هستند، 8.6 درصد بیشتر امکان تولید محصول جدید و 20.1 درصد بیشتر امکان نوآوری در فرآیند و روش های تولید را دارند. آنها همچنین به احتمال زیاد راه های جدیدی برای بازاریابی پیدا می کنند. نوآوری سازمانی
(Organizational Innovation) برای بیزنس های متعلق به مهاجران و افراد متولد کانادا نسبتاً یکسان بود.

این مطالعات برای تعیین اینکه آیا مالکیت بیزنس توسط مهاجران باعث نوآوری و یا حفظ مالکیت در یک شرکت می شود یا خیر تنظیم شده است. این مطالعه بخشی از یک پروژه تحقیقاتی گسترده تر است برای درک بهتر آنچه منجر به نوآوری می شود و اینکه چگونه نوآوری منجر به موفقیت در بیزنس های کانادایی خواهد شد.

نتایج با فرضیه اصلی مطالعه هماهنگ بودند، زیرا احتمال می رود که کارآفرینان مهاجر در رشته های علمی، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) بیشتر تحصیل کرده باشند. آنها همچنین به احتمال زیاد در سطح بین المللی تجارت می کنند و اختراعات را در ایالات متحده ثبت می کنند. این عوامل نشان می دهد که با نوآوری ارتباط مستقیم دارند. این مطالعه نشان می دهد که بیزنس متعلق به مهاجران بدون توجه به اینکه آنها اخیرا مهاجرت کرده اند یا خیر، بیشترین نوآوری در فرآیندها و محصولات دارند. نتایج یکسانی در بیزنس های دانش بنیان و اقتصادی به طور کلی مشاهده شد.

نتایج ممکن است تا حدی مربوط به اختلافات غیرقابل مشاهده بین مالکان مهاجر و مالکان متولد کانادا باشد، یا ممکن است ویژگیهایی مهاجران مانند انجام بیزنس در خارج از کشور و قرار گرفتن در معرض نوآوری ها و فناوری های بین المللی را منعکس کند.

منبع:  cicnews

آیا تصمیم دارید ویزای کانادا را دریافت کرده و با کمترین هزینه مستقیما به اقامت دایم این کشور دست یابید؟

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا را تکمیل کرده و وضعیت خود را رایگان بررسی کنید.

 

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

 

error: Content is protected !!