آخرین دستورالعمل ها برای متقاضیان اقامت دائم در شرایط کرونا

فهرست مطالب

آخرین دستورالعمل ها برای متقاضیان اقامت دائم در شرایط کرونا

به دلیل شیوع ویروس COVID-19، دولت کانادا سیاست ها و مقرارت مربوط به سفر و مهاجرت به کانادا برای متقاضیان اقامت دائم جدید را اجرا کرده است. مهاجرت به کانادا در این وضعیت می تواند یک مشکل اساسی برای افراد با اقامت دائم جدید باشد و بسیاری از آنها ممکن است از خود بپرسند که دولت چگونه اوضاع را حل خواهد کرد. اداره مهاجرت کانادا دستورالعمل هایی را برای متقاضیان اقامت دائم که قصد دارند در ماه های آینده به کانادا بیایند و ساکن شوند، صادر کرده است. آخرین دستورالعمل ها برای اپلیکیشن های متقاضیان اقامت دائم در کانادا و خارج از کشور، در تاریخ 29 می 2020 توسط IRCC منتشر شد.

پذیرش در برنامه های اقامت دائم همچنان ادامه دارد

در حال حاضر، دریافت اپلیکیشن جدید برای اقامت دائم همچنان ادامه دارد. پرونده هایی که به دلیل عدم وجود مدارک کافی، ناقص هستند به مدت 90 روز حفظ و بررسی می شوند. اپلیکیشن های جدید تکمیل شده برای اقامت دائم طبق مراحل عادی بررسی می شوند. اگر یک اپلیکیشن جدید فاقد مدارک مورد نیاز اضافی باشد، باید نامه توضیحاتی (LOE) با اپلیکیشن همراه باشد که نشان دهنده اختلالات ایجاد شده به دلیل محدودیت های مسافرتی است. ارائه این توضیحات مهم است و ممکن است منجر به حفظ و بررسی برنامه در طی 90 روز شود.  عدم ارائه توضیحات به همراه اپلیکیشن های ناقص و یا ارائه اپلیکیشن ناقص به دلایلی که مرتبط با شیوع ویروس کرونا نباشد منجر به ریجکت پرونده خواهد شد.

متقاضیان اصلی برای اقامت دائم که در کانادا می باشند و افراد وابسته به آنها در خارج از کشور هستند، همچنان اپلیکیشن آنها بررسی خواهد شد، اما تاخیر در بررسی وجود خواهد داشت. با این حال تا زمانی که افراد وابسته به آنها قادر به سفر نباشند، دریافت اقامت دائم متقاضی اصلی تضمین نمی شود. در صورت امکان سفر مجدد، متقاضیان از مراحل بعدی مطلع می شوند.

آخرین دستورالعمل ها برای متقاضیان اقامت دائم در شرایط کرونا

CoPR و PRV های تأیید شده

  • Confirmation of Permanent Residence
    (CoPR)
  • (Permanent Resident Visa (PRV

متقاضیانی که دارای تأییدیه اقامت دائم (CoPR) یا ویزای اقامت دائم (PRV) هستند، در صورتی که قبل از تاریخ انقضا مدرک قادر به سفر به کانادا نباشند، باید با استفاده از Web form به IRCC اطلاع دهند.

کسانی که دارای CoPR و PRV معتبر هستند و قادر به مسافرت نیستند و یا تمایلی به سفر ندارند باید به IRCC اطلاع دهند تا یادداشتی با بیان وضعیت آنها به پرونده آنها اضافه شود. اگر متقاضی بتواند قبل از تاریخ انقضا CoPR و PRV سفر کند، از آنها خواسته می شود تا از مدارک موجود خود برای ورود به کانادا استفاده کنند. افرادی که COPR و PRV آنها منقضی شده است و IRCC را از عدم امکان یا تمایل به سفر قبل از تاریخ انقضا سند مطلع کرده اند، پرونده های آن ها مجدد ا باز و در مدت 90 روز بررسی خواهد شد.

آخرین دستورالعمل ها برای متقاضیان اقامت دائم در شرایط کرونا

امکان بررسی مجدد اپلیکیشن ها

هنگامی که متقاضی IRCC را از امکان سفر خود آگاه ساخت، اپلیکیشن متقاضی برای دریافت تاییدیه مجدد می تواند بررسی شود، مشروط براینکه متقاضی اصلی و خانواده او (صرفنظر از اینکه او را همراهی کنند یا خیر) باید معاینات پزشکی مهاجرت را انجام داده و گواهی عدم سوپیشینه ارایه کنند و همچنین دارای پاسپورت معتبر باشند. اگر مدت انتظار 60 روزه گذشته باشد و متقاضی هنوز به IRCC اطلاع ندهد که قادر به سفر هست یا خیر، باید یک یادداشت به پرونده اضافه شود.

از زمان شیوع ویروس کرونا، IRCC تاکید کرده است که اپلیکیشن های که اکنون در حال بررسی هستند را به خاطر نقص مدارک ریجکت نخواهد کرد. همجنین اداره مهاجرت کانادا با انتشار قوانین مختلف، اقدامات بسیاری را در این شرایط و با شیوع ویروس کرونا برای آسان سازی ورود تازه مهاجرین انجام داده است.

منبع:  cicnews

آیا تصمیم دارید ویزای کانادا را دریافت کرده و با کمترین هزینه مستقیما به اقامت دایم این کشور دست یابید؟

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا را تکمیل کرده و وضعیت خود را رایگان بررسی کنید.

 

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

 

error: Content is protected !!