تحلیل گزینش های سیستم اکسپرس اینتری در ماه های گذشته

فهرست مطالب

تحلیل گزینش های سیستم اکسپرس اینتری در ماه های گذشته

طبق آخرین قرعه کشی سیستم اکسپرس اینتری (May 28) تعداد 3515 دعوتنامه برای اپلای (ITA) در برنامه (Canadian Experience Class (CEC صادر شد که در این قرعه کشی ها افرادی که دارای حداقل امتیاز 440 بودند نیز دعوتنامه دریافت کردند. در این قرعه کشی که بزرگترین قرعه کشی از ابتدای ماه May و دومین قرعه کشی مهم از زمان شیوع ویروس کرونا بود، بیشترین دعوتنامه ها برای افرادی که از طریق CEC اقدام کرده بودند صادر شد. در این قرعه کشی باز هم کاهش امتیازها برای دریافت دعوتنامه مشاهده شد. زمان بین قرعه کشی ها یک فاکتور مهم است که می تواند در کاهش امتیاز CRS موثر واقع شود. فواصل کوتاه بین قرعه کشی ها به معنی این است که تعداد کمتری فرصت ثبت پروفایل در استخر متقاضیان اکسپرس اینتری را دارند.

امتیاز 440 نشان دهنده کاهش 7 امتیازی در برنامه CEC نسبت به قرعه کشی قبلی در May 15 می باشد که امتیاز 447 درقرعه کشی May 15 کم ترین امتیازی بود که از ژانویه 2019 تا کنون در قرعه کشی ها انتخاب شده بود. قرعه کشی انجام شده در May 28 دومین قرعه کشی در طول 24 ساعت بود که برای اقامت دائم دعوتنامه برای اپلای صادر شد. در قرعه کشی انجام شده در May 27، تعداد 385 دعوتنامه برای متقاضیان سیستم اکسپرس اینتری که از طریق برنامه های استانی PNP اقدام کرده بودند صادر شد. حداقل امتیاز قابل قبول برای متقاضیان این برنامه 757 بود.

متقاضیان برنامه های استانی PNP در استخر اکسپرس اینتری، 600 امتیاز اضافی نسبت به امتیاز اولیه خود دریافت می کنند برای همین است که حداقل امتیاز CRS برای قرعه کشی ها بسیار بیشتر از برنامه های دیگر می باشد.

تحلیل گزینش های سیستم اکسپرس اینتری در ماه های گذشته

سیستم اکسپرس اینتری پروفایل متقاضیان را برای سه برنامه اصلی مدیریت می کند:

برنامه نیروی متخصص فدرال-
Federal Skilled Worker Class

برنامه نیروی متخصص مشاغل فنی کانادا-
Federal Skilled Trades Class

برنامه تجربه کانادایی-
Canadian Experience Class

افراد با بالاترین امتیاز در استخر متقاضیان اکسپرس اینتری طی قرعه کشی های منظم ITA دریافت کرده و اپلیکیشن این افراد توسط IRCC در مدت 6 ماه برای دریافت اقامت دائم بررسی می شود. با قرعه کشی May 28، کل ITA های صادر شده در سال 2020 به 42100 رسید.

با وجود تغییراتی که در سیاست ها و فرآیند پذیرش مهاجران در کانادا از March 18 با همه گیری کرونا ویروس ایجاد شده است، سیستم اکسپرس اینتری همچنان به فعالیت خود ادامه داده و افراد می توانند پروفایل خود را ثبت کنند.

IRCC در طول دو ماه گذشته مجموعاً دوازده قرعه کشی در برنامه های CEC و برنامه های استانی کانادا برگزار کرده است. در هر دو برنامه احتمال حضور افراد در کانادا نسبت به برنامه های دیگر در شرایط کنونی با توجه به محدودیت های سفر اعمال شده بیشتر می باشد.

مرجع: CICNEWS

 

آیا تصمیم دارید ویزای کانادا را دریافت کرده و با کمترین هزینه مستقیما به اقامت دایم این کشور دست یابید؟

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا را تکمیل کرده و وضعیت خود را رایگان بررسی کنید.

 

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

 

error: Content is protected !!