اطلاعات تکمیلی برنامه های مهاجرتی کانادا در سال 2020-2022

فهرست مطالب

اطلاعات تکمیلی برنامه های مهاجرتی کانادا در سال 2020-2022

به دنبال گزارش سالانه 2019 توسط اداره مهاجرت کانادا، جزئیات برنامه های مهاجرتی برای سال 2020-2022 در جدول زیر ارائه شده است. کانادا در سال 2020 از 341 هزار، در سال 2021 از 351 هزار و در سال 2022 از 361 هزار نفر مهاجر استقبال خواهد کرد.

خلاصه اهداف مهاجرتی در سالهای 2020 و 2021

در سال 2020: پذیرش مهاجران براساس طرح ارائه شده در سال قبل صورت می گیرد و تغییرات زیادی اعمال نمی شود.

در سال 2021: پذیرش در طبقه اقتصادی و پناهندگی نسبت به طرح سال گذشته به میزان 1000 پذیرش جدید افزایش می یابد.

2020-2022 Immigration Levels Plan
برنامه مهاجرتی 2020 2021(7) 2022(7)
متوسط پذیرش متوسط پذیرش متوسط پذیرش
اقتصادی برنامه زیر شاخه اکسپرس اینتری (1) 91,800 91,150 91,550
برنامه های بیزنسی و سرمایه گذاری (2) 750 750 750
برنامه اقتصادی: شامل مراقبان، برنامه مهاجرتی کشاورزی،  برنامه مهاجرتی روستایی و مناطق شمالی (3) 5,200 7,150 9,500
برنامه مهاجرتی (4) Atlantic Pilot   5,000 5,000 5,000
برنامه مهاجرتی استانی (PNP) 67,800 71,300 73,000
برنامه نیروی متخصص و بیزنس کبک (5) 25,250 در آینده مشخص خواهد شد
کلیه پذیرش ها از طریق برنامه های اقتصادی 195,800 203,050 212,050
خانوادگی برنامه مهاجرتی همسر، شریک زندگی و فرزندان 70,000 70,000 70,000
برنامه مهاجرتی خانواده، پدر بزرگ و مادر بزرگ 21,000 21,000 21,000
کلیه پذیرش ها از طریق برنامه های خانوادگی 91,000 91,000 91,000
پناهندگی کلیه پذیرش ها از طریق پناهندگی و افراد تحت حمایت 49,700 51,950 52,950
بشردوستانه (6) کلیه پذیرش ها از طریق برنامه انسانی و بشر دوستانه 4,500 5,000 5,000
تعداد کل افراد برنامه ریزی شده جهت پذیرش اقامت دائم کانادا 341,000 351,000 361,000

 

1.شامل برنامه نیروی متخصص فدرالFSWP ، برنامه مشاغل فنیFST، برنامه تجربه کانادایی CEC است.

2.شامل برنامه استارت آپ ویزا و برنامه خود اشتغالی است.

3.شامل Home Child Care Provider Pilot و Home Support Worker Pilot که جایگزین برنامه Caring for Children Class و

Caring for People with High Medical Needs Class شده است.

4.در حالی که هنوز یکPilot اقتصادی است، IRCC قصد دارد Pilot را به یک برنامه دائمی تبدیل کند. پذیرش در سال 2017-2019 به عنوان Pilot اقتصادی انجام شد.

5.اهداف پس از مشورت با دولت کبک اعلام خواهد شد.

6.این برنامه شامل پذیرش افراد منتخب به دلایل انسانی و بشردوستانه است.

 

آیا تصمیم دارید ویزای کانادا را دریافت کرده و با کمترین هزینه مستقیما به اقامت دایم این کشور دست یابید؟

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا را تکمیل کرده و وضعیت خود را رایگان بررسی کنید.

 

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

 

error: Content is protected !!