بررسی آمار 9 ماهه اکسپرس اینتری در سال 2019

فهرست مطالب

بررسی آمار 9 ماهه اکسپرس اینتری در سال 2019

تعداد ITA های صادر شده در سال 2019 تاکنون رکورد سال 2018 را جابه جا کرده است. سه ماهه سوم سال 2019 از لحاظ ساخت پروفایل و صدور دعوت نامه ششمین رده در رکورد سیستم مهاجرت ورود به کانادا اکسپرس از ابتدا تا کنون بود.

از ماه ژوئیه تا سپتامبر ، مقامات مهاجرت کانادا برای 21.600 نامزد مهاجرت دعوت نامه صادر کرده اند ، که این دعوتنامه ها تعداد کل دعوتنامه های 2019 را به 63.400 سال برای سال جاری رسانده است.

این بدان معناست که تعداد کل ITA های صادر شده در مرحله نه ماهه، بالاتر از سال 2018 بوده است.

بنابراین ، مهاجرت ، شهروندی کانادا (IRCC) در راه رسیدن به شکستن رکورد 89800 دعوت شده در سال گذشته است.

برای این کار ، IRCC باید اندازه صدور دعوتنامه ها را از 3600 افزایش دهد.

سه ماهه نهایی سال 2018 دومین پرفروش در رکورد ITA است ، با 27300 دعوت نامه که در هفت دور انتخاب 3،900 دعوت نامه صادر شده است.

کانادا بیش از آنچه در سال 2018 انجام داده ، در 9 ماه اول سال 2019 ITA،  صادر کرده است که در ادامه رکورد بیشترین دعوت ها در یک سال را شکست.

در سه ماهه سوم سال 2019 ششمین تعداد ITA صادر شده در تاریخ اکسپرس ایتنری ، با 21،600 نفر ثبت شد.

میانگین حداقل نمره CRS در سال 2019 تا 465 رقم خورد ، بالاتر از هر دو سال 2017 و 2018 برای 9 ماه اول.

علیرغم تعداد بیشتر در سالهای دیگر ، 2019 هنوز رکورد بزرگترین تعداد دور انتخاب ها را در 9 ماه اول حفظ کرده است.

آغاز سال با دو دور انتخاب 3،900 پرونده ای، قبل از 10 دور انتخاب دیگر 3،350 ITA در هر دور ، و سپس دوباره شش دور انتخاب از 3600 دعوت نامه  ادامه می یابد.

تعداد انتخاب هایIRCC  در سال 2019 بسیار بیشتر از اندازه سالهای دیگر بوده است ، نتیجه دانش بیشتر در مورد کارکرد سیستم بود که باعث می شود دقت بیشتری انجام شود.

میانگین حداقل نمره CRS 465 برای یک دوره نه ماهه، از سال 2016 بالاترین مقدار میانگین نمره است.

اگر تعداد دور انتخاب ها در سه ماهه چهارم سال افزایش یابد ، این می تواند تاثیری در کاهش نمرات CRS داشته باشد ، اما بعید است که میانگین برای دوره 12 ماهه زیر 460 باشد.

این ایده را به کاندیداها می دهد که حداقل نمره آنها برای دریافت ITA در سیستم فدرال چقدر باید باشد.

اگر قرار باشد رکورد جدید ITA در سال 2019 تغییر کند ، IRCC باید در سه ماهه آخر اندازه میزان انتخاب ها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

این به معنای مقداری بیشتر از روند فعلی 3600  انتخاب است. اگر میزان انتخاب ها بیشتر شود ، این می تواند به معنای حداقل افت نمره CRS در سه ماه پایانی سال باشد.

با توجه به اینکه سال 2018 بهترین نقطه مرجع برای آنچه ممکن است در سال 2019 رخ دهد ، به نظر می رسد که احتمالاً در سه ماهه چهارم شاهد افزایش ITA ها هستیم.

سه ماهه چهارم یک فصل مهم برای ورود اکسپرس است زیرا کسانی که در این دوره دعوت شده اند به احتمال زیاد اقامت دائم خود را در کانادا در سال 2020 دریافت می کنند.

شاه ماهی قرمزی که می تواند در ورود به اکسپرس ورود در سه ماهه چهارم تأثیر بگذارد ، انتخابات فدرال کانادا است که در ماه اکتبر برگزار می شود.

همه نگاه ها به رای گیری 21 اکتبر است.

منبع : immigration.ca

 

 

error: Content is protected !!