انتاریو، گران ترین استان از لحاظ اجاره مسکن

فهرست مطالب

انتاریو از نظر تعداد افرادی که اجاره‌ای برابر با نیمی یا بیشتر از درآمد خود را برای مسکن صرف می‌کنند، پیشرو کشور است و این مشکلی است که محدود به مراکز شهری نیست.

در این مرحله از شاخص اجاره مسکن کانادا، از ابزار جدید اجاره مسکن رونمایی شده است و سازندگان آن امیدوارند تصمیم گیری برخی از رای دهندگان را آسانتر کند تا بتوانند در انتخابات فدرال ماه آینده تغییری در نظرسنجی ها ایجاد کنند.

این شاخص نشان می دهد که کانادایی ها چه مقدار از درآمد کلی خود را برای اجاره بها خرج می کنند. این یافته ها، به همراه یک ابزار جستجوی تعاملی، سه شنبه منتشر شد.

این شاخص نشان می دهد از هر 20 خانوار که 50 درصد یا بیشتر از درآمد خود را برای مسکن هزینه می کنند، 11 مورد در انتاریو زندگی میکنند. شش خانواده  در بریتیش کلمبیا و سه خانواده دیگر در مانیتوبا، نوا اسکوشیا و کبک هستند.

مارلن کوفی، مدیر اجرایی انجمن مسکن غیر انتفاعی انتاریو، در گفتگو با رسانه ها گفت: این استان عنوان سخت ترین استان برای اجاره را به دست آورده است.

انجمن مسکن غیرانتفاعی انتاریو بخشی از ائتلافی از ارائه دهندگان مسکن ملی بود که در این گزارش مشارکت داشتند، از جمله انجمن مسکن غیرانتفاعی BC (بنیانگذاران این شاخص)، انجمن مسکن و نوسازی کانادا و مدیریت مسکن بومی؛ اتحادیه، داده ها از آمار کانادا تهیه شده و از نتایج سرشماری طولانی 2016 گرفته شده است.

کوفی گفت هدف از این کار ایجاد ابزاری است که هم دولت و هم رای دهندگان می توانند از آن برای درک واقعیت های اجاره دهنده ها در دولت فدرال هر کشور استفاده کنند.

error: Content is protected !!