صدور 294 دعوتنامه جدید برای متقاضیان مهاجرت استان آلبرتا

فهرست مطالب

اداره مهاجرت استان آلبرتا برای 294 نامزد مهاجرت به استان آلبرتا با امتیاز 400 و بیشتر دعوتنامه جدید صادر کرد.

در این دور انتخاب ها که در 28 آگوست انجام شد دومین بار پیاپی بود که برای متقاضیانی با امتیاز 400 در Pool  متقاضیان NOI و دعوتنامه صادر میشد. این در صورتی است که در طول سال 2019 اداه مهاجرت برای متقاضیانی با امتیاز 300 هم NOI صادر می کرد.از الزامات مهم برنامه مهاجرتی آلبرتا اکسپرس این است که نامزدها علاقه خود را برای مهاجرت دائم به استان اعلام کرده باشند و در شغلی مشغول به کار باشند که به توسعه اقتصادی و تنوع اقتصادی آلبرتا کمک می کند.

استان آلبرتا در طول سال 2019 تاکنون 22 دور انتخاب از بین متقاضیان انجام داده است.

برای واجد شرایط بودن برای دریافت NOI باید:

یک پروفایل فعال در استخر ورودی فدرال اکسپرس داشته باشید.
علاقه خود را برای مهاجرت دائمی به آلبرتا اعلام کرده باشید.
در شغلی کار کنید که به توسعه اقتصادی و متنوع سازی آلبرتا کمک میکند.
حداقل 300 امتیاز نمره جامع سیستم رتبه بندی را داشته باشید.

عواملی که ممکن است شانس یک نامزد در دریافت NOI را بهبود بخشد:

یک پیشنهاد شغلی از یک کارفرما و یا تجربه کار در آلبرتا.
فارغ التحصیل شدن در یک موسسه ، کالج یا دانشگاه کانادا.
داشتن خویشاوندی که در آلبرتا زندگی می کند: والدین ، فرزند و یا خواهر و برادر.

error: Content is protected !!