سه شهر کانادا، جزء 10 شهر برتر جهان برای زندگی کردن

فهرست مطالب

براساس گزارش جدید واحد اطلاعات اکونومیست، سه شهر کانادا جزء 10 شهر برتر جهان برای زندگی کردن هستند.

کلگری (شماره 5) ، ونکوور (شماره 6) و تورنتو (شماره 7)، کانادا را به عنوان کشور برتر از بین 10 کشور برتر ، در کنار استرالیا قرار می دهند.

در این لیست وین پایتخت اتریش بهترین شهر شناخته است.

10 شهر برتر جهان برای زندگی کردن

  1. وین، اتریش
  2. ملبورن، استرالیا
  3. سیدنی، استرالیا
  4. اوزاکا، ژاپن
  5. کلگری، کانادا
  6. ونکوور، کانادا
  7. تورنتو، کانادا
  8. توکیو، ژاپن
  9. کپنهاگ، دانمارک
  10. آدلاید، استرالیا

در تهیه لیست، 140  کشور را در پنج حوزه مهم، یعنی پایداری، بهداشت، فرهنگ و محیط زیست، آموزش و زیرساختها را مورد بررسی قرار داده اند.

شهرهای کانادا در این لیست با فاصله ی بسیار کمی از هم قرار گرفته اند، در حالی که کلگری در مجموع 97.5، امتیاز ونکوور 97.3 و تورنتو 97.2 را به خود اختصاص داده است.

در صدر این لیست، وین پایتخت اتریش، با مجموع 99.1 امتیاز به عنوان بهترین شهر برای زندگی کردن انتخاب شد.

 

آمار کلگری

رتبه به طور کلی ثبات مراقبت های بهداشتی فرهنگ و محیط زیست تحصیلات زیر ساخت
5 97.5 100 100 90 100 100

کلگری 100 امتیاز را در چهار گروه از پنج گروه یعنی پایداری ، بهداشت ، آموزش و زیرساخت کسب کرد.

شهر آلبرتا فقط در فرهنگ و محیط زیست امتیازات خود را از دست داد و 90 امتیاز برای آن کسب کرد.

 

آمار ونکوور

رتبه به طور کلی ثبات مراقبت های بهداشتی فرهنگ و محیط زیست تحصیلات زیر ساخت
6 97.3 95 100 100 100 92.9

ونکوور امتیاز کامل را در سه گروه از پنج گروه ، بهداشت و درمان ، آموزش و فرهنگ و محیط زیست ثبت کرد.

شهر بریتیش کلمبیا فقط در ثبات با امتیاز 95 و زیرساخت با امتیاز 92.9 امتیاز از دست داد.

 

آمار تورنتو

رتبه به طور کلی ثبات مراقبت های بهداشتی فرهنگ و محیط زیست تحصیلات زیر ساخت
7 97.2 100 100 97.2 100 89.3

تورنتو با عملکردی فوق العاده نمره ی 100 را برای ثبات ، بهداشت و آموزش به دست آورد.

با این حال ، انتاریو برای فرهنگ و محیط زیست امتیازات خود را از دست داد ، که برای آن 97.2 و زیرساخت با 89.3 به دست آورد.

 

 

منبع : immigration.ca

 

error: Content is protected !!