ارسال 1000 دعوتنامه برای متقاضیان اکسپرس اینتری با حداقل امتیاز 439 تا 465 توسط استان انتاریو

فهرست مطالب

ارسال ۱۰۰۰ دعوتنامه برای متقاضیان اکسپرس اینتری با حداقل امتیاز ۴۳۹ تا ۴۶۵ توسط استان انتاریو

استان انتاریو در گزینش جدید Human Capital Priorities برای ۱۰۰۰ متقاضی اکسپرس اینتری با حداقل امتیاز ۴۳۹، Notifications of Interest ارسال کرد.

۱۰ شغل دارای الویت منتشر شده توسط  Ontario Immigrant Nominee Program:

  • 0114   Other administrative services managers
  • 0601   Corporate sales managers
  • 1122   Professional occupations in business management consulting
  • 0124   Advertising, marketing and public relations managers
  • 0621   Retail and wholesale trade managers
  • 1111   Financial auditors and accountants
  • 3012   Registered nurses and registered psychiatric nurses
  • 0111   Financial managers
  • 1114   Other financial officers
  • 0651   Managers in customer and personal services, n.e.c

منبع: Immigration.ca

error: Content is protected !!