برنامه های مهاجرتی کانادا، الگوی الهام بخش در میان کشورهای OECD

فهرست مطالب

برنامه های مهاجرتی کانادا، الگوی الهام بخش در میان کشورهای OECD

برنامه های مهاجرتی کانادا بی شک بزرگترین، با سابقه ترین، جامع ترین و دقیق ترین برنامه ی مهاجرتی در بین کشورهای عضو OECD نظیر؛ استرالیا، آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایالت متحده می باشد.

بر اساس یک گزارش تازه منتشر شده برنامه های مهاجرتی کانادا، با طراحی دقیق در زمینه توسعه اقتصادی بسیار تاثیرگذار بوده است. بر این اساس کانادا در میان ۳۶ کشور عضو OECD حرف اول را می زند.

مهم ترین بخش برنامه های مهاجرتی کانادا برنامه اکسپرس اینتری است، که به علت مدیریت درست و دقیق، راهنما و الگوی الهام بخش برای دیگر برنامه های مهاجرتی است.

این برنامه ها همچنین به خاطر ارزیابی جامع فاکتورهای ضروری مهاجرت مانند سابقه کار و میزان دانش زبان انگلیسی یا فرانسه، منحصر به فرد است.

برنامه های مهاجرتی کانادا نیز نقش مهمی در رونق اقتصادی و پایداری بازارهای کار این کشور دارد.

 

منبع: CIC News

error: Content is protected !!