بهترین شهر کانادا برای خرید خانه

فهرست مطالب

بهترین شهر کانادا برای خرید خانه

مجله Maclean’s لیستی از بهترین شهرهای کانادا برای خرید خانه منتشر کرده است. عواملی که در ارزیابی مجله Maclean’s مورد توجه قرار گرفته اند، به بحث قیمت خانه محدود نمی شود.

Salmon Arm شهر کوچکی در استان British Columbia که به خاطر موقعیت جغرافیایی و توریست پذیر بودن، پر از فرصت های شغلی و رویدادهای فرهنگی و هنری است، بهترین شهر کانادا برای خرید خانه به حساب می آید. میانگین قیمت خانه در این شهر ۴۲۸،۵۱۷ دلار است.

بر اساس این ارزیابی دومین شهر برتر کانادا برای خرید خانه شهر Russell در استان انتاریوست. متوسط قیمت خانه در این شهر ۴۱۹،۹۱۷ دلار است.

سومین شهر این لیست Tecumseh در استان انتاریوست که ۲۳۰۰۰ نفر جمعیت دارد و میانگین قیمت خانه در آن ۴۲۶،۴۷۴ دلار است.

بر اساس ارزیابی مجله Maclean’s،  ده شهر برتر کانادا برای خرید خانه به ترتیب زیر است:

  1. Salmon Arm, B.C
  2. Russell, Ontario
  3. Tecumseh, Ontario
  4. Haldimand County, Ontario
  5. Kingston, Ontario
  6. LaSalle, Ontario
  7. Nelson, B.C
  8. Albert, Alberta
  9. Norfolk County, Ontario
  10. Clarence-Rockland, Ontario

منبع: Narcity

نویسنده : پیام پاک مهر

error: Content is protected !!