استان British Columbia در سال 2018 تعداد 3100 متقاضی اکسپرس اینتری را برای اقامت دائم انتخاب کرده است

فهرست مطالب

استان British Columbia در سال 2018 تعداد 3100 متقاضی اکسپرس اینتری را برای اقامت دائم انتخاب کرده است

از تعداد 3100 متقاضی که توسط استان British Columbia برای اخذ اقامت دائم انتخاب شده اند، 2000 نفر از آنها در دسته Skilled Worker قرار دارند و 936 نفرشان فارغ التحصیل بین المللی از مؤسسات آموزش عالی استان و جزء دسته International Graduate محسوب می شوند. این تعداد نسبت به سال 2017 رشدی 48 درصد داشته است. برای شرکت در برنامه مهاجرتی EEBC Skilled Worker and International Graduate باید در بخش Skills Immigration Registration System سیستم اکسپرس اینتری شرکت کرد.متقاضیان بر اساس امتیازی که بر طبق چندین فاکتور کسب می­کنند، پذیرفته و یا رد می شوند.

منبع : CIC News

نویسنده : پیام پاک مهر

error: Content is protected !!