جهش 51 درصدی موفقیت هندی‌ها در برنامه های Skilled Worker سال 2018

فهرست مطالب

جهش ۵۱ درصدی موفقیت هندی‌ها در برنامه های Skilled Workers سال ۲۰۱۸

 هندی ها بیشترین تعداد را در پذیرفته‌ شدگان Skilled Workers دارند.

در سال ۲۰۱۸ تعداد ۹۲۰۰۰ نفر از طریق برنامه های Skilled Workers وارد کانادا شده‌اند. این تعداد نسبت به سال ۲۰۱۷ میزان ۴۱ درصد افزایش داشته‌ است.

همچنین صدور دعوتنامه پذیرش از طریق این برنامه برای هندی‌ ها ۱۵ درصد بیشتر از سال قبل شده‌ است.

این جهش نتیجه سیاست‌ های مهاجرتی کانادا برای جذب نیروی کار از طریق برنامه های Skilled Workers می‌باشد.

منبع : immigration.ca

نویسنده: پیام پاک مهر

error: Content is protected !!